W zeszłym roku zmarł mój ojciec pozostawiając testament, w którym uczynił mnie jedynym spadkobiercą. Matka zmarła nie pozostawiając testamentu. Mam dwójkę rodzeństwa czy mogą oni wystąpić o spłatę?

ODPOWIEDŹ

Spadkobiercom, którzy byliby powołani do spadku na podstawie ustawy, przysługuje roszczenie do spadkobiercy testamentoego o zapłatę 1/2 wysokości udziału spadkowego, który by im przypadł, gdyby doszło do dziedziczenia ustawowego(roszczenie o zachowek).Najpierw należy przeprowadzić postępowanie o stwierdzenie o nabyciu spadku po matce(dziedziczą ojciec, rodzeństwo i pan-każdy po 1/4 części spadku).Należy pamiętać, że do majątku spadkowego po ojcu wejdzie 1/2 majątku wspólnego rodziców oraz 1/8 tego majątku nabyta przez ojca w drodze dziedziczenia po zmarłej matce.