Przejdź do treści

Sprawdź, jak uzyskać zwrot podatku w Norwegii

Sprawdź, jak uzyskać zwrot podatku w Norwegii

Termin rozliczenia podatkowego w Norwegii upływa 30 kwietnia. Sprawdź, jak można go przedłużyć i kiedy należy ewentualnie spodziewać się zwrotu podatku. Norwegia oferuje taką możliwość wszystkim, którzy pracowali na terenie kraju dłużej niż jeden rok. Procedura nie jest skomplikowana, niemniej jednak należy przestrzegać kilku terminów i pamiętać o zgromadzeniu wszystkich potrzebnych dokumentów do tego, by skorzystać z wybranych ulg i uzyskać zwrot podatku. 

Czy rozliczenie podatkowe w Norwegii jest obowiązkowe?

Jeszcze do niedawna każda osoba zatrudniona na terenie Norwegii podlegała obowiązkowemu rozliczeniu się z norweskim urzędem skarbowym. W 2019 roku wprowadzono jednak pojęcie rezydenta i teraz wszyscy pracownicy, którzy nie są rezydentami (czyli na przykład pracują w Norwegii tylko sezonowo lub stale, ale krócej niż jeden rok) nie mają możliwości otrzymania zwrotu podatku. Od ich wynagrodzenia jednak pobierany jest podatek w wysokości 25%. 

Dla pozostałych osób roczne rozliczenie podatkowe w Norwegii jest obligatoryjne. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje automatycznym rozliczeniem przez urząd, co wydaje się wygodnym rozwiązaniem, ale może być dla podatnika o wiele mniej korzystne, niż samodzielne rozliczanie się przez niego, bo nie uwzględnia różnego rodzaju ulg i dodatków, do których ma on prawo.

Elektroniczne rozliczenie podatkowe w Nowegii

To najwygodniejsza forma rozliczania się z fiskusem. Do rozliczenia rocznego podatku w Norwegii drogą elektroniczną potrzebne jest zalogowanie w systemie Altinn i kody jednej z metod logowania (Altinn, MinID, BUYPASS, BankID lub BankID na telefonie) oraz oczywiście hasło. W razie zgubienia czy zapomnienia hasła dostępu, można je odzyskać dzięki zapisanemu w systemie adresowi email lub SMSem na podany numer telefonu. Warto korzystać z tej formy rozliczania choćby dlatego, że podatnik ma więcej czasu na rozliczenie podatku niż wtedy, gdy robi to w sposób „tradycyjny”.

Rozliczenie z norweskim fiskusem – obowiązujące terminy

Wstępna deklaracja podatkowa (czyli Selvangivelse/Tax Return ) jest przesyłana do podatnika przez norweski urząd skarbowy na przełomie marca i kwietnia. Podatnik odsyła potwierdzoną (lub zmodyfikowaną przez siebie) deklarację do końca kwietnia lub – a w przypadku rozliczeń elektronicznych – do końca maja. Nieodesłanie deklaracji podatkowej w terminie skutkuje automatycznym zaakceptowaniem rozliczenia zaproponowanego przez urząd, bez uwzględniania ewentualnie przysługujących podatnikowi odliczeń. Od tej decyzji można się jednak odwołać – w terminie nawet do 10 lat wstecz. Rozpatrzenie takiego odwołania trwa mniej więcej 3 do 6 miesięcy (w zależności od czasu jego złożenia). 

Do zapamiętania!

4 kwietnia – dzień rozsyłania przez urząd do podatników wstępnych rozliczeń podatkowych

30 kwietnia – ostateczny termin złożenia rocznego zeznania podatkowego

31 maja – ostateczny termin, w którym można rozliczyć podatek z urzędem drogą elektroniczną

Zwrot podatku z Norwegii jest wypłacany podatnikom w trzech terminach:  20 czerwca, 15 sierpnia i 23 października. Warto zweryfikować rozliczenie i otrzymaną kwotę, ponieważ urząd nie zawsze uwzględnia wszystkie zniżki, które ujęte są w zeznaniu podatkowym. 

Dokumenty wymagane do rozliczenia podatkowego w Norwegii

Uzyskanie zwrotu podatku w Norwegii jest możliwe po dostarczeniu urzędowi podatkowemu kompletu potrzebnych dokumentów.

  • Selvangivelse – druk zeznania podatkowego. Urząd dostarcza go podatnikowi pod wskazany adres na przełomie marca i kwietnia każdego roku. Zawiera on informacje na temat klasy podatkowej, wysokości dochodu w danym roku podatkowym i wysokości pobranego podatku dochodowego.
  • Lønns- og trekkoppgave – lista płac i odliczeń. To dokument dostarczany pracownikowi przez pracodawcę na początku roku (w styczniu bądź w lutym). Potwierdza on wysokość rocznych dochodów danej osoby uzyskiwanych z tytułu jej wynagrodzenia, a także składki na ubezpieczenie społeczne oraz pozostałe świadczenia (samochód służbowy, diety i tym podobne korzyści).   
  • Årsoppgave – informacja o stanie konta podatnika generowana na dzień 31 grudnia rozliczanego roku podatkowego.
  • Årsoppgave fra NAV – wykaz wszystkich zasiłków (rodzinnych, chorobowych i innych) pobieranych w danym roku rozliczeniowym przez podatnika.

Zwrot podatku, czyli ulgi podatkowe w Norwegii

Podatnicy, którzy rozliczają się samodzielnie z norweskim urzędem skarbowym, mogą uwzględnić w swoim rocznym zeznaniu podatkowym różne ulgi podatkowe. W Norwegii funkcjonuje ich dość dużo, ale tych najpopularniejszych, wykorzystywanych najczęściej przez większość podatników, jest tylko kilka…

  • Ulga standardowa 10% – ulga podatkowa należna wszystkim osobom legalnie zatrudnionym na terenie Norwegii przez dłużej niż 2 lata. Kwotę do opodatkowania każdy może pomniejszyć o 10%.
  • Status pendler – tak zwany podatek od rozłąki. To ulga dla pracowników zagranicznych, dojeżdżających do swojego ojczystego kraju i ponoszących przy tym wszystkie koszty z tym związane: bilety, opłaty na autostradach, mostach i inne, a w niektórych przypadkach również wyżywienie i noclegi, a nawet koszty utrzymywania mieszkania w ojczyźnie. 
  • Odpisy rodzicielskie – ulgi podatkowe dotyczące głównie kosztów ponoszonych w związku z posiadaniem dzieci (opłaty za zajęcia dodatkowe, koszty opieki nad dziećmi).
  • Odsetki kredytowe – odliczeniu podatkowemu podlegają także odsetki od kredytów hipotecznych zaciągniętych przez podatnika w Norwegii i w kraju macierzystym.

Pozostałe dostępne w Norwegii odpisy dotyczą między innymi kosztów kształcenia, niektórych usług medycznych, kosztów dojazdów do pracy…

Więcej informacji dotyczących tego, jak uzyskać zwrot podatku w Norwegii na stronie pomoc-w-norwegii.com