Rozwód to często trudne i traumatyczne przeżycie nie tylko dla małżonków, ale przede wszystkim dla dzieci. Czasami takie sprawy mogą się toczyć przed sądem wiele lat, gdy strony próbują udowodnić sobie nawzajem winę. Na co należy zwracać uwagę w czasie sprawy rozwodowej?

Jak pokazują statystyki, od 2008 roku liczba rozwodów pozostaje mniej więcej na podobnym poziomie 65-66 tys. rocznie. Na szczęście pod tym względem daleko nam do europejskiej czołówki. Według badań, kryzys pojawia się najczęściej po 3-5 latach małżeństwa. Najczęstszą przyczyną rozwodów jest niezgodność charakterów, zdrada, nadużywanie alkoholu i dłuższa nieobecność, ale bywają również inne powody (np. w 2013 roku 195 małżeństw rozpadło się z powodu tzw. niedoboru seksualnego, a 138 za sprawą trudności mieszkaniowych). Co ciekawe, w Polsce najczęściej dochodzi do rozwodów bez orzekania o winie (w 2013 roku było ich 73%).

Rozwód nie zawsze można przeprowadzić szybko

Sprawa rozwodowa to mocno sformalizowany proces, który wymaga przeprowadzenia wielu różnych czynności i często jest pierwszym w życiu kontaktem z wymiarem sprawiedliwości – zauważa adwokat Jan Przemysław Kopko. Punktem wyjścia jest, oczywiście, wniesienie przez jednego z małżonków pozwu rozwodowego do sądu okręgowego. Pismo takie można przygotować samodzielnie, ale lepiej skorzystać z pomocy prawnej. Najszybciej można uzyskać rozwód bez orzekania o winie (czasem już na pierwszej rozprawie), jednak nie zawsze jest to możliwe (np. nie zgadza się na to druga strona). Wtedy często trzeba przygotować się na trudną walkę w sądzie, które dodatkowo może komplikować posiadanie dzieci przez dotychczasowych małżonków. Warto podkreślić, że rozwód może być orzeczony, jeśli nastąpił zupełny lub trwały rozkład pożycia małżeńskiego.

W sądzie trzeba uważać

W czasie sprawy rozwodowej, która toczy się przed sądem należy zwrócić uwagę na pewne aspekty. Wymiar sprawiedliwości nie zna tak naprawdę sytuacji małżonków, zatem ważnym elementem procesu rozwodowego jest poznanie tej sytuacji, opierając się na dowodach i zeznaniach świadków. Przed sądem toczy się swego rodzaju gra, a zwycięży w niej sprytniejsza strona. Czasami duże znaczenie ma odpowiednie zachowanie, a nawet mimika twarzy czy, po prostu, łzy. Niektóre strony posuwają się do symulowania histerii lub choroby. To również trzeba wziąć pod uwagę i należy być przygotowanym na tego rodzaju sztuczki strony przeciwnej. W takich sytuacjach ważne jest zachowanie spokoju i chłodne myślenie. Warto również zwrócić uwagę na strój, jaki zakłada się na rozprawę rozwodową. Najlepiej, żeby był stonowany i nie uwłaczał godności sądu, bo to może mieć negatywny wpływ na przebieg procesu.

Decyzja o rozstaniu małżonków zawsze jest trudna, ale jeśli już zostanie podjęta, ważne, żeby przeprowadzić rozwód w sposób jak najbardziej cywilizowany, mając na uwadze przede wszystkim dobro dzieci.