Darowizna jest w pewnym sensie prezentem dla drugiej osoby. Nie wielu jednak zdaje sobie sprawę, że przebieg przekazania darowizny można znaleźć w Kodeksie cywilnym – jest także w pełni przez niego regulowany. Umowa darowizny jest tak naprawdę bezpłatnym świadczeniem dla osoby obdarowanej, która otrzymuje część lub całkowity majątek osoby obdarowywującej. Nie ulega wątpliwości, że dokument musi mieć stosowną moc prawną, dlatego też jego sporządzenie jest uzasadnione od aktu notarialnego.

Darczyńca powinien więc złożyć stosowne oświadczenie na zasadzie aktu notarialnego – jest to szczególnie istotne w drogich darowiznach, jak podarowanie nieruchomości. W innym przypadku możemy złożyć specjalne oświadczenie i poinformować o tym zdarzeniu osobę obdarowywaną – będzie ważne dopiero, gdy obdarowywany otrzyma przedmiot zapisany w oświadczeniu. Warto pamiętać też o tym, że umowa darowizny może – choć nie musi – spełnić określone warunki lub termin po upływie którego wygasa bezpowrotnie. Warunki nie są obowiązkowe w sytuacji kiedy darowizną jest zapis o nieruchomości.

Darczyńca może także zażądać wypełnienia jego woli, co stawia obdarowywanego w innym świetle. Jeżeli obdarowywany nie zgodzi się na spełnienie jakieś woli darczyńcy, to będzie zmuszony oddać darowiznę w taki stanie jak ją otrzymał. Jeżeli obdarowywany jest w związku małżeńskim, to wartość darowizny stanowi jego własny majątek – chyba, że darczyńca oświadczył inaczej. W jaki sposób powinna zostać spisana umowa darowizny?

Tak naprawdę wystarczy wypełnić wszystkie niezbędne dane osób, datę oraz miejsce sporządzenia darowizny. Umowa powinna być także podpisana przez osoby, których darowizna się tyczy.