Przejdź do treści

Składka osoby współdziałającej

Pan Jerzy K. prowadzi działalność gospodarczą i sam płaci obowiązkowe składki na ZUS. W działalności wspiera go żona. Pan Jerzy pyta: czy w 2000 r. zmieniły się zasady opłacania składek na ZUS w przypadku osób współpracujących?

Tak, kwestia ta została uporządkowana. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku w przypadku, gdy oprócz osoby prowadzącej działalność gospodarczą składką ZUS objęta była osoba współpracująca (np. żona), połowę składki finansował właściciel firmy, a połowę osoba współpracująca. Był to biurokratyczny absurd. Dlatego w trakcie grudniowej nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach społecznych do art. 15 ustawy został dopisany ust. 5a o następującej treści: “składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, chorobowe i wypadkowe osób współpracujących finansuje w całości z własnych środków osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą”.

Oczywiście osoba prowadząca działalność gospodarczą odlicza te składki – razem ze swoimi – od podstawy opodatkowania, albo wlicza je w koszty prowadzonej działalności.

Przy okazji przypomnijmy, że osobami współpracującymi z osobami prowadzącymi działalność (zleceniobiorcami) są: małżonek, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodzice, macocha, ojczym oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności