Przejdź do treści

Rozwód i kredyt mieszkaniowy – jak podzielić majątek?

Lata pracy a studia

Z podziałem majątku po rozwodzie zawsze jest dużo problemów, a jest ich jeszcze więcej wówczas, gdy małżonków łączył ich nie tylko związek małżeński, ale również kredyt hipoteczny. Jak wobec tego należy rozwiązać sprawę z kredytem za mieszkanie czy też za dom, który pozostaje do spłacenia?

Podział majątku nie powoduje podziału kredytu

W sytuacji, gdy małżonkowie wspólnie podpisali w banku umowę o kredyt hipoteczny, fakt rozwodu nie powoduje, że automatycznie przestają być oni dłużnikami – są oni w dalszym ciągu odpowiedzialni za niego wspólnie. Warto wiedzieć, że sąd, gdy dokonuje podziału majątku po rozwodzie, pod uwagę będzie tylko aktywa, natomiast nie dokonuje on podziałów zobowiązań, na przykład kredytów. W związku z tym sąd nie wskazuje jednemu z małżonków, że od teraz na jego barkach będzie znajdować się obowiązek spłaty kredytu, nawet w przypadku, gdy tylko jednemu z nich przypada nieruchomość.

Mieszkanie i kredyt dla jednego z małżonków lub sprzedaż nieruchomości

Warto przy tym pamiętać, że wszystkie sprawy kredytowe muszą być uzgadniane z bankiem – dotyczy to również sytuacji po rozwodzie. Spłata kredytu mieszkaniowego przez jednego z małżonków jest najczęściej wybieranym rozwiązaniem – w tym przypadku jednak bank musi wyrazić na to zgodę. Przejście całego zobowiązania na jedną osobę wymaga odpowiedniej zdolności kredytowej. Wówczas byli małżonkowie zawierają porozumienie na mocy przepisów art. 519 i nast. KC oraz umowy, że jeden z nich otrzymuje cała nieruchomość wraz z kredytem pozostałym do spłaty. Warto też wspomnieć, że można dokonać sprzedaży nieruchomości, a następnie spłacić zadłużenie w banku.

Mieszkanie własnością jednego z małżonków po podziale – co z kredytem?

Zdarza się i tak, że w przypadku podziału majątku po rozwodzie wspólna wcześniej nieruchomość staje się własnością jednego z małżonków. Jednocześnie kredyt obciąża każdego z nich, co jest mało komfortowe dla tego, który nie otrzymał mieszkania do dyspozycji. Zgodnie z przepisami nadal powinien on spłacać kredyt, ale nierzadko okazuje się, że zaniechuje on tego obowiązku, nawet pomimo wcześniejszych obietnic. W tym przypadku bank może zwrócić się do niego o zapłatę zasłużenia, ponieważ to właśnie także z nim zawarta jest umowa kredytowa, więc bank jako wierzyciel upomina się o nią. W konsekwencji, gdy zadłużenie nie będzie regulowane, może doprowadzić to nawet do zajęcia komorniczego majątku niespłacającego zobowiązania dłużnika.

W takiej sytuacji może on jednak wystąpić do sądu z odpowiednim wnioskiem i domagać się zwrotu tych pieniędzy, które zostały przez niego wpłacone na zasadzie roszczenia regresywnego. W tym przypadku do uzyskania decyzji konieczne jest przedstawienie przed sądem orzeczenia o podziale majątku, a także wykazanie braku wspólności ustawowej małżeństwa i dokonanie spłaty zadłużenia.

W razie problemów związanych z podziałem majątku, także w kwestii kredytu hipotecznego, warto skonsultować się ze specjalistami w tej dziedzinie, a mianowicie z doświadczonymi prawnikami. W Krakowie do wybrania usług doradczych zaprasza Kancelaria Radcy Prawnego Kościelniak.