Z niewiadomych przyczyn zostałem poinformowany, że od nowego roku mogę szukać pracy gdzieś indziej, gdyż w obecnej mnie już nie chcą lub nie potrzebują. Z zawodu jest nauczycielem (kontraktowy), który posiada umowę zawartą na czas określony jednego roku. Czy pracodawca ma prawo do wydania takiej decyzji i rozwiązać umowę przed określonym terminem? Bardzo proszę o rzetelne udzielenie rad.

Warto zaznaczyć, że umowa, która zawierana jest na pewien określony czas – w Pana przypadku jest to jeden rok – zostaje rozwiązana tylko w przypadku upłynięcia wcześniej zapisanego czasu trwania umowy. Wynika więc z tego jasno, że wcześniejsze rozwiązanie umowy nie może mieć tutaj miejsca. Zaznaczmy jednak, że istnieją wyjątkowe zależności, które mogą dopuścić do rozwiązania umowy wcześniej. Jeżeli dana umowa trwa już dłużej niż 6 miesięcy to strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania umowy, jednak muszą zachować dwutygodniowy okres wypowiedzenia – rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem nie jest w tej sytuacji możliwe. Istnieje oczywiście możliwość rozwiązania umowy o prace bez stosownego wypowiedzenia, jeżeli pracownik dopuścił się ciężkiego naruszenia obowiązków spoczywających na nim w miejscu pracy.

Przeczytaj też: