Przejdź do treści

Rozliczenie małżonków

Moja żona prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu. Składa swój PIT-28 w styczniu, a ponadto zawsze opodatkowywaliśmy się razem w kwietniu (PIT małżeński). Czy za 2000 rok możemy także złożyć takie zeznanie podatkowe?
Tak. Co prawda znowelizowana z 1 stycznia 2001 r. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyklucza już możliwość skorzystania ze wspólnego opodatkowania się małżonków, z których przynajmniej jeden w roku podatkowym rozliczał się z podatku dochodowego w formie zryczałtowanej, ale taka regulacja ma zastosowanie dopiero do rozliczenia za rok 2001.

Teraz zaś rozliczamy się z podatku za rok miniony i w całej rozciągłości wiążą nas wyłącznie przepisy, które obowiązywały do 31 grudnia 2000 r. A w ich myśl nie ma przeszkód, by PIT-36 lub PIT-37 składali, jako zeznanie małżeńskie także małżonkowie, z których jedno lub oboje prowadzili działalność opodatkowaną w formie ryczałtu lub karty podatkowej.