Egzekucja komornicza to ostateczny krok wykonywany na drodze do odzyskania należności wierzyciela. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, że są różne rodzaje egzekucji komorniczych.

Egzekucja komornicza nie zawsze polega dokładnie na tym samym, a różnice dotyczą głównie tego, jakiego rodzaju majątek jest zajmowany przez komornika. Jednak kiedy w ogóle mamy do czynienia z egzekucją komorniczą? Od czego zależy, jakiego rodzaju egzekucja zostanie wszczęta? Na to i inne pytania odpowiadamy w poniższym tekście

Kiedy ma miejsce egzekucja komornicza?

Na początek warto wyjaśnić, kiedy konkretnie wszczynana jest egzekucja komornicza. Ma to bowiem miejsce dopiero w momencie, gdy dłużnik konsekwentnie nie spłaca swoich należności np. rat kredytu hipotecznego, a wierzyciel, którym jest np. bank, skierował sprawę do sądu. Gdy ten orzeknie wyrok na korzyść wierzyciela, a dłużnik w dalszym ciągu nie spłaci swojego zobowiązania, można złożyć stosowny wniosek o rozpoczęcie postępowania.

Warto jednak pamiętać o tym, że komornik w przeciwieństwie do windykatora jest funkcjonariuszem publicznym, który działa przy sądzie rejonowym. Ma za zadanie ściągnąć świadczenia pieniężne i niepieniężne na poczet danego długu, ale postępowanie odbywa się na podstawie wydanego przez sąd orzeczenia. Bank nie może więc skierować sam sprawy do komornika, najpierw musi ona zostać rozpatrzona przez sąd.

Postępowanie egzekucyjne może zatem zostać rozpoczęte dopiero wówczas, gdy wierzyciel dysponuje tytułem wykonawczym z sądu, a więc tytuł egzekucyjny posiada klauzulę wykonalności. W tytule komorniczym znajdują się informacje na temat zakresu zobowiązania dłużnika. Z kolei klauzula wykonalności informuje, że tytuł egzekucyjny może zostać dochodzony w sposób przymusowy i spełnia wymogi przewidziane przez prawo.

W sytuacji, gdy wierzyciel otrzyma wspomniany tytuł egzekucyjny, może wreszcie wnioskować do komornika, aby ten rozpoczął postępowania egzekucyjnego. To bardzo ważny etap, bez którego żaden komornik nie zacznie pracy. Jednak tak naprawdę ma przede wszystkim charakter formalny, a sam komornik sprawdza tylko poprawność wypełnienia wniosku. Tymczasem wiele osób jest przekonanych, że to komornik decyduje o sposobie odzyskiwania świadczeń od dłużników. W praktyce wygląda to zupełnie inaczej, gdyż to wierzyciel we wniosku składanym na ręce komornika określa, jakie mają być rodzaje egzekucji komorniczych. Komornik może zasugerować alternatywne rozwiązanie, jednak ostatecznie musi się dostosować do wymagań swojego klienta, którym jest wierzyciel.

Co może zająć komornik sądowy?

Jakie wyróżnia się rodzaje egzekucji komorniczych? Komornik może przeprowadzić egzekucję z ruchomości i nieruchomości, z wynagrodzenia za pracę, z rachunków bankowych, czy z oszczędności. To wierzyciel w tym przypadku decyduje, który z tych sposobów zostanie wykorzystany w danej sytuacji. W praktyce często kontrowersyjna bywa egzekucja z ruchomości np. samochodów, mebli i sprzętu RTV AGD. Komornik nie może jednak zająć przedmiotów, które są niezbędne do codziennego życia, a więc pościeli czy ubrań. Nie ma prawa zajmować także rzeczy potrzebnych do pracy czy nauki.

Pewne wątpliwości budzą także niekiedy egzekucje z dochodów, rent i emerytur czy umów o pracę. Obowiązujące w Polsce przepisy jednak jasno określają, jaką kwotę może zająć komornik. Sporo zależy tutaj od rodzaju dochodów. Z rent i emerytur można ściągnąć zaledwie 25% całej sumy brutto. W przypadku wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę ochronie podlega najniższe krajowe wynagrodzenie brutto.

Rodzaje egzekucji komorniczych oraz kiedy są one wszczynane?

Wsparcie merytoryczne przy powstawaniu artykułu zapewnił Paweł Zając –  Komornik sądowy Warszawa