W 2008r. zmarł mój ojciec, pozostawiając testament, w którym wszystko przepisał na mojego brata. W styczniu 2011r. została przeprowadzona pierwsza sprawa spadkowa, na mocy której brat odziedziczył całość majątku. Czy mogę wystąpić o zachowek?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z obowiązującym prawem, roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenia spadkobierców o zmniejszenie zapisów i poleceń przedawniają się z upływem 3 lat od ogłoszenia testamentu. Z kolei roszczenie przeciwko osobie obowiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu otrzymanej od spadkodawcy darowizny przedawnia się z upływem 3 lat od otwarcia spadku (śmierć spadkodawcy).W związku z tym, termin przedawnienia w tej sprawie jeszcze nie upłynął.

Przeczytaj też: