Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/home/zbysiontko/domains/blizejprawa.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-structuring-markup/includes/meta/wp-structuring-meta-article.php on line 67 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/home/zbysiontko/domains/blizejprawa.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-structuring-markup/includes/meta/wp-structuring-meta-article.php on line 67 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/home/zbysiontko/domains/blizejprawa.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-structuring-markup/includes/meta/wp-structuring-meta-article.php on line 67
Przejdź do treści

Przebieg egzekucji komorniczej z ruchomości i nieruchomości

Do egzekucji komorniczej dochodzi, gdy pomimo wydanej przez Sąd decyzji dłużnik nadal nie spłaca swoich zobowiązań.

Zadaniem Komornika jest wówczas poprowadzenie postępowania tak, żeby skutecznie ściągnąć z majątku dłużnika należności wierzyciela.

Komornik działa na podstawie złożonego przez wierzyciela wniosku o wszczęcie egzekucji oraz w granicach wydanego przez sąd tytułu wykonawczego i w tych granicach może dokonywać czynności egzekucyjnych.

Na uwagę zasługuje, iż Komornik jest związany treścią wniosku złożonego przez wierzyciela. Tym samym, nie może dokonywać egzekucji w szerszym rozmiarze niż wskazany we wniosku przez wierzyciela. Co idzie za powyższym, wierzyciel składając wniosek wskazuje, czy należności mają być ściągnięte przez zajęcie pensji dłużnika, rachunków bankowych, nieruchomości itp.

Przepisy prawa określają, co dokładnie, we wskazanych przez wierzyciela ramach, może zająć komornik, a co powinien pozostawić dłużnikowi jako środki niezbędne do życia i utrzymania.

Wśród rzeczy ruchomych, które może zająć komornik, znajdą się m. in.: sprzęt, w tym AGD i RTV, pojazdy mechaniczne, komputery, wyposażenie mieszkania.Na uwagę zasługuje, iż zajmując daną rzecz ruchomą, komornik nie musi sprawdzać, do kogo ona należy. Komornik może więc zająć rzeczy, których dłużnik jest wyłącznie posiadaczem, a kto inny jest właścicielem. Wówczas właścicielowi przysługują środki prawne w celu żądania zwolnienia zajętej rzeczy.

Komornik, zgodnie z żądaniem wierzyciela, może zająć poszczególne składniki majątku dłużnika (np. ruchomości lub nieruchomości), a następnie sprzedać je w trybie licytacji publicznej.

Po zajęciu przez komornika danej rzeczy wyznaczana jest licytacja publiczna, której celem będzie sprzedaż zajętego dobra. W postępowaniu mogą być wyznaczone dwie licytacje. Na pierwszej licytacji cena wywołania wynosi 3/4 wartości rynkowej, na kolejnej zaś cena wywołania wynosi 1/2 ceny oszacowania. Suma uzyskana ze sprzedaży przekazywana jest na zaspokojenie wierzyciela, ale z tej kwoty potrąca się też tzw. koszty egzekucyjne.

Co do zasady egzekucja komornicza może być prowadzona ze wszystkich rodzajów ruchomości, z których dłużnik korzysta, chyba że coś innego wynika z tytułu wykonawczego. Od tej zasady ustawa przewiduje jednak wyjątki, wyliczając przedmioty, które z przyczyn humanitarnych i społecznych nie podlegają egzekucji.

Wśród nich można wymienić: przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu, zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca oraz jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów, narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych. Ograniczeniu podlegają przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową

Egzekucji podlegają również domy, mieszkania i inne nieruchomości. Po zajęciu lokalu dłużnika komornik dokonuje – na wniosek wierzyciela – opisu i oszacowania. W ramach tych czynności biegły sądowy z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego dokonuje wyceny nieruchomość. Na tej podstawie określa jej wartość rynkową.

Wyznaczona zostaje wówczas licytacja publiczna. I w tym przypadku mogą być wyznaczone dwie licytacje. – Cena wywołania w tych licytacjach wynosi odpowiednio 3/4 i 2/3 ceny oszacowania. Komornik prowadzi egzekucję z nieruchomości do momentu zamknięcia przetargu, a dalsze czynności związane z udzieleniem przybicia, przysądzenia własności i podziałem sumy uzyskanej z licytacji prowadzi właściwy sąd.

W przypadku egzekucji z nieruchomości istotną kwestią jest to, że po dokonaniu przez komornika zajęcia tej nieruchomości działania dłużnika, polegające na przykład na dokonaniu sprzedaży czy darowizny, nie mają wpływu na dalsze postępowanie.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 17 listopada 1964 r Kodeks postępowania cywilnego