Przejdź do treści

Prywatne stypendia

W 1999 roku, zgodnie za radą doradcy podatkowego, ustanowiłam stypendium za wyniki w nauce na rzecz mojego siostrzeńca. Jako trwały ciężar odliczyłam wypłacone wówczas kwoty od dochodu. Umowa o stypendium dotyczy także lat 2000-2001. Czy to stypendium mogę dalej odliczać od dochodu?

W  1999 r. Ministerstwo finansów wydało interpretację, w myśl której nie można uznać za trwały ciężar uprawniający do obniżki dochodu (przychodu) do opodatkowania stypendium ustanowione przez osobę prywatna. W myśl tej interpretacji takie świadczenie w istocie zawsze jest albo darowizną na rzecz osoby fizycznej (bez możliwości odliczania od dochodu) albo rentą ustanowioną bez wynagrodzenia (możliwy odpis od dochodu dla osoby fundującej rentę, ale dla stypendysty będącego w istocie rentobiorcą – dochód do opodatkowania na zasadach ogólnych).

Trzeba pamiętać, że ta interpretacja nadal wiąże urzędy skarbowe. Może więc się zdarzyć, że urząd zakwestionuje takie odliczenie z tytułu umowy stypendium. Natomiast od strony przepisów prawnych nic się w tej materii w roku 2000 nie zmieniło. Oznacza to, że podatnik może – podobnie jak w roku 1000 – nadal odpisywać od dochodu takie stypendium, jeśli tylko taka jest jego wola i ma ochotę wieść na ten temat ewentualny spór z urzędem skarbowym.