Dzień dobry, mój problem wiąże się z premiami w przypadku pobytu na zasiłku macierzyńskim. Moja sytuacja wygląda tak, że mam podpisaną umowę, w której ustalana jest pensja podstawowa. Dodatkowo w każdym miesiącu otrzymuję premię, która przydzielana jest przez dyrektora. W druku ZUS RUMA znajduje się moje pełne wynagrodzenie brutto. I tutaj pojawia się moje pytanie: czy podczas przebywania na urlopie macierzyńskim powinnam dostać 100% pensji brutto  na podstawie ostatnich 12 miesięcy mojej pracy? Czy powinnam dostać tylko „podstawę” czy też pełne wynagrodzenie? Razem z moim pracodawcą mamy odmienne podejście do tego tematu i chciałabym móc to wyjaśnić.

ODPOWIEDŹ

Na wstępie chcemy zaznaczyć, że zgodnie z art. 42 ust. 1 . ustawy o świadczeniach pieniężnych premie, nagrody i inne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy miesięczne wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, o wartości, która wypłacona została pracownikowi w miesiącach branych pod uwagę przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Już to dobitnie pokazuje, że w takiej sytuacji otrzyma Pani zasiłek w wysokości 100% wartości wymagrodzenia, w które wliczane były premie.

Popiera  to dodatkowo art. 31., ust. 1. ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, zgodnie z którym pracownikowi przysługuje wypłata zasiłku chorobowego obliczanego na podstawie przeciętnego wynagrodzenia wypłacanego za okres 12 miesięcy kalendarzowych wstecz, które poprzedzały okres, w którym doszło do niezdolności do pracy.