Czy mam prawo do jakichkolwiek majątku po zmarłej matce mojego ojca w postaci zachowku?

Uprawnienie w postaci zachowku oparte jest na istnieniu bliskiej więzi rodzinnej między spadkodawcą, a uprawnionym.

Ustawa określa uprawnione podmioty z prawem do zachowku. Zgodnie z art. 991 § 1 kodeksu cywilnego są to jedynie zstępni, małżonek oraz rodzice spadkodawcy. W sytuacji, gdy spadkodawca pozostawił małżonka i dzieci, tylko one nabędą prawo do zachowku. W powyższym przypadku nie uzyska się zachowku, gdyż nie dochodzi do dziedziczenia.

Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.

Przeczytaj też: