Przejdź do treści

Prawa ojca po rozstaniu

Rozstania nigdy nie należą ani do łatwych, ani tym bardziej przyjemnych, zwłaszcza jeśli dotyczą dwojga osób, które są jednocześnie rodzicami wspólnego dziecka.

Polskie realia dość brutalnie obchodzą się z ojcami, traktując ich skądinąd po macoszemu, nie dając im wiary i wątpiąc w autentyczność ich ojcowskich uczuć. Tymczasem Konstytucja nakazuje równe traktowanie obojga rodziców i rozpatrywanie spraw dotyczących opieki nad małoletnimi z wyłączną korzyścią dla dzieci.

Takie same prawa

Pokutujący stereotyp, wedle którego jedynie matka jest w stanie zapewnić dziecku wszystko, co najważniejsze niestety poniewiera konstytucyjne zapisy, wpędzając ojców w czarną rozpacz. Prawa rodzicielskie ojca są nieustannie gwałcone, a dzieci przypisywane z automatu do matek. W świetle art.93 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego władza rodzicielska przysługuje tak samo obojgu rodzicom. O ile władza rodzicielska po stronie matki powstaje automatycznie, o tyle w przypadku ojców mamy dwie drogi – jeśli dziecko urodziło się w trakcie trwania małżeństwa, ojciec nabywa władzę rodzicielską podobnie jak matka, natomiast w przypadku pozamałżeńskich dzieci ojcostwo musi zostać ustalone.

Partnerstwo kontra złość

Sytuacja komplikuje się w momencie rozstania rodziców. Wtedy najczęściej dochodzi do próby ograniczenia praw rodzicielskich, tudzież utrudniania jej sprawowania przez ojca. Polskie Sądy – choć świadome tego procederu – nie tylko przymykają na to oko, ale niestety, w niektórych przypadkach stronniczo stają po stronie kobiet. Tymczasem prawa ojca nie są mniejsze i nie mogą zostać postawione na straconej pozycji. Sąd ma możliwość pozostawienia pełnej władzy oboju rodzicom ze wskazaniem miejsca zamieszczania dziecka i najczęściej właśnie tak się dzieje. Problem w tym, że zazwyczaj opiekunem, który otrzymuje dziecko jest matka, a ta nie zawsze może być otwartą na kontakty dziecka z ojcem. Jeśli istnieje, chociażby cień podejrzeń, że takie zdarzenia będą miały miejsce warto zadbać o to, by Sąd wyznaczył regularność wizyt ojca. Może się także zdarzyć, że Sąd zdecyduje się na powierzenie władzy rodzicielskiej wyłącznie jednemu rodzicowi przy jednoczesnym ograniczeniu władzy drugiemu. Profesjonalna pomoc prawna jest nieodłącznym orężem, dzięki któremu w większości przypadków udaje się zapobiec takiemu obrotowi sprawy.

Na utrudnianie i uprowadzenia

Sprawą bardzo drażliwą, a niestety zbyt często mającą miejsce, jest nie tylko utrudnianie kontaktów z dzieckiem, ale próby całkowitego odseparowania go od ojca. Warto wiedzieć, że w świetle art.211 K.K. kto wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru, uprowadza lub zatrzymuje małoletniego poniżej lat 15 podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. W myśl tego zapisu argumenty tzw. „grania” dzieckiem, utrudniania kontaktów, czy samowolnej zmiany jego zamieszkania powinny być natychmiast ukrócone i zduszone w zarodku.

Pamiętajmy, że prawa ojca są nie mniejsze niż prawa matek. Ojciec jest tak samo wartościowym opiekunem, który może walczyć o własne dziecko. Tak samo może je wychowywać i z nim mieszkać, ale w tym przypadku pomoc prawna okazuje się być jedynym, skutecznym wspomożeniem.

Artykuł przygotowany przy współpracy z kancelarialewartowskiego.pl