Przejdź do treści

Pomoc społeczna

Po rozwodzie wychowuję trzy córki w wieku 14, 10 i 6 lat. Jestem w tej chwili bez pracy i bez zasiłku (“kuroniówki”), pobieram zasiłek rodzinny i 180 zł alimentów. Mieszkam kątem u swoich rodziców. Czy matce samotnie wychowującej dzieci należy się jakaś pomoc? – pyta pani Małgorzata O. z woj. zachodniopomorskiego.

Pani Małgorzacie O. radzimy, aby zgłosiła się do najbliższego punktu pomocy społecznej. Spełnia ona bowiem wymogi dające prawo do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej: samotnie wychowuje dzieci i jest bezrobotna, a także ma niski dochód na osobę w rodzinie (nie przekracza on bowiem wymaganych w przepisach kwot).
Czytelniczka może starać się o zasiłek celowy (np. zakup odzieży na zimę, podręczników dla dzieci do szkoły), o przyznanie pomocy rzeczowej bądź pomocy w naturze lub zasiłku albo pożyczki na ekonomiczne usamodzielnienie się. Może starać się też o zasiłek stały lub okresowy, lub gwarantowany zasiłek okresowy, a także o pomoc w formie zakupu posiłku dla swoich dzieci, które się uczą.