W 2015 r. zmarli moi rodzice, którzy byli właścicielami gospodarstwa rolnego. Chciałabym się dowiedzieć czy jako ich córce należy mi się w spadku część gospodarstwa? Mój jedyny brat, który pracował z rodzicami na gospodarstwie twierdzi, że w całości przypada ono jemu, bo ja mieszam w mieście i nie pomagałam rodzicom. Rodzicie nie pozostawili testamentu. Czy brat ma rację?

Pani brat nie ma racji. W chwili śmierci Pani rodziców oraz obecnie gospodarstwo rolne podlega dziedziczeniu na takich samych zasadach jak pozostałe składniki majątku spadkodawcy. Wprawdzie w kodeksie cywilnym można jeszcze odnaleźć przepisy (art. 1058 – 1063 kodeksu cywilnego), zgodnie, z którymi gospodarstwo rolne obejmujące grunty rolne o powierzchni przekraczającej 1 ha dziedziczyć z ustawy mogą jedynie spadkobiercy, którzy w chwili otwarcia spadku (a więc w momencie śmierci spadkodawcy), którzy spełniają jeden z poniższych warunków: stale pracowali bezpośrednio przy produkcji rolnej, mają przygotowanie zawodowe do prowadzenia produkcji rolnej, są małoletni bądź też pobierają naukę zawodu lub uczęszczają do szkół albo są trwale niezdolni do pracy. Przepisy te jednak mają zastosowanie jedynie do spadków otwartych do dnia 14 lutego 2001 r., w związku, z czym nie dotyczą Pani sytuacji. Jeżeli rodzice nie pozostawili testamentu, spadek po nich dziedziczą z ustawy po 1/2 części Pani i brat.