Pytanie:

Ciężko w to uwierzyć, ale zostałem oszukany przez własnego adwokata, o czym za chwilę zamierzam państwu napisać. Kilka miesięcy temu wystąpiłem na drogę sądową składając pozew – mniej istotne jest czego dotyczył. Zasadniczo zawsze sam wolę dopilnować swoich spraw, jednak teraz zrobiłem wyjątek i prowadzenie sprawy zleciłem adwokatowi – wcześniej oczywiście uzgodniłem z nim szczegóły poprzez telefon.

Doszło do podpisania umowy pomiędzy mną, a adwokatem, co oczywiście skutkowało wpłaceniem honorarium za prowadzoną przez niego sprawę – właściwie informowanie mnie na bieżąco na temat spawy. Od chwili wysłania pieniędzy na konta kontakt z nim pozostaje całkowicie zerwany. Adwokat nie raczy odpisać na e-maile, nie odbiera ode mnie telefonów. Zasadniczo nie dowiedziałem się od niego nic w sprawie mojego pozwu, a warto pamiętać, że odbyła się w tym czasie sprawa – nie poinformował mnie o terminie sprawy. Jakiś czas temu w sądzie dowiedziałem się na temat wyznaczenia nowego terminu sprawy, o czym adwokat również mnie nie poinformował – warto przypomnieć, że nasza umowa była podpisana i sfinalizowana w stu procentach.

Nie otrzymałem także żadnej odpowiedzi związanej z pierwszą sprawą i uchylaniem się od odpowiedzialności pozwanego. Jeszcze jakiś czas temu można się z nim było skontaktować telefonicznie, ale obecnie jest to już nie możliwe, gdyż nie odbiera ode mnie telefonów. Jaki czas temu wysłałem nawet przesyłkę z dowodami, ale oczywiście żadnego odzewu czy przesyłka doszła, czy też nie. Nie będę więc płacić za coś, co w ogóle nie jest wykonywane.

Równie dobrze sam mógłbym zająć się swoją sprawą, ale z uwagi na czas zleciłem to adwokatowi. Oczywiście zamierzam odzyskać wszystkie wpłacone pieniądze, a było ich łącznie około 5 tysięcy złotych. Czy istnieje szansa na ukaranie niefrasobliwego adwokata i odzyskania swoich pieniędzy?

Odpowiedź:

Oczywiście, że istnieje możliwość odzyskania wpłaconej gotówki. Jeżeli adwokat rzeczywiście nic nie zrobił w pańskiej sprawie warto wystosować oficjalne pismo do swojego adwokata z prośbą o zwrot wpłaconej kwoty. W danym piśmie należy powołać się na to, że w przypadku pańskiej sprawy nic nie zostało wykonane należycie z obowiązującą was umową – trzeba to niejako udowodnić, że adwokat nie zrobił nic w naszej sprawie. Po zapoznaniu się z pańską historią wynika, że nie należy się przy tym spodziewać kontaktu – nie zmienia to jednak faktu, że pismo należy wysłać w pierwszej kolejności. Jeżeli faktycznie adwokat nie będzie raczył się odzywać, to najlepszym rozwiązaniem będzie złożenie skargi do okręgowej izby adwokackiej. Każdy adwokat odpowiada odpowiedzialności dyscyplinarnej, gdyż jest wpisany na listę adwokatów – może więc zostać zawieszony za działanie na szkodę swojego klienta.