Nie wszyscy o tym wiedzą, ale w rzeczywistości wygląda to tak, że to zarządca lub też właściciel nieruchomości odpowiedzialny jest za to, aby chodnik do niej przyległy utrzymany był w nienagannym stanie. I z tego właśnie tytułu to oni ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody, których doznać może na nich ktoś w wyniku chociażby poślizgnięcia się na oblodzonej powierzchni chodnik. Przepisy ustawy wyraźnie mówią o tym, że to właściciel zarządza mieniem. W okresie zimowym wiąże się to zatem z tym, że musi oni zatroszczyć się o chodnik, jego odlodzenie i odśnieżenie, a także o inne sprawy, jak sople zwisające z dachu czy też śnieg, który może z niego spaść. Wszelkie prace związane z odpowiednim zadbaniem o nieruchomość wykonane muszą być z odpowiednią i należytą troską, trzeba mieć świadomość, że w razie jakiegokolwiek wypadku to właśnie on ponosi za niego odpowiedzialność, a co za tym idzie to od niego poszkodowany domagać może się odszkodowania.

Wina i sposób jej udowodnienia

W artykule 415 Kodeksu Cywilnego jasno określono, jaka jest odpowiedzialność zaniedbania. W związku z tym artykułem każda osoba, która drugiej osobie wyrządza krzywdę zobowiązana jest krzywdę tę naprawić. Fakt jest jednak taki, że osoba poszkodowana, która na przykład złamała nogę na oblodzonych chodniki musi właścicielowi nieruchomości winę udowodnić. Sprawa skierowana jest do sądu i to właśnie sąd podjąć musi decyzję, czy w danej sytuacji poszkodowanemu należy się odszkodowanie, czy też niekoniecznie z tytułu różnego rodzaju przesłanek, które zmienić mogą ten punkt widzenia.

W czasie swojej pracy Sąd ocenia czy właściciel czy zarządca nieruchomości dopełnił wszelkich obowiązków należycie. Jeśli Sąd uzna, że tak nie było, to właściciel odpowiada za dane zdarzenie. Jeśli z kolei okaże się, że do wypadku doszło na posesji, której właściciel należycie zadbał o jej odśnieżenie, to odszkodowanie nie zostanie przyznane.

Dlatego wszystkie osoby, które poszkodowane były w tego typu zajściu i w tego typu okolicznościach pamiętać muszą o odpowiednim udokumentowaniu tego zdarzenia, co niekoniecznie musi być łatwe. Najlepiej jest zrobić dokumentację zdjęciową z miejsca zdarzania, warto również poprosić świadków zdarzenia o to, aby zeznawali w tej sprawie. Pamiętać przy tym należy, że osoby z bliskiego otoczenia poszkodowanego będą dla Sądu mało wiarygodne.

Brak odszkodowania z powodu braku dowodów

Jeśli osoba poszkodowana nie ma odpowiednich dowodów, to niestety bardzo często odszkodowanie za wypadek na chodniku nie zostaje przyznane. Dlatego też raz jeszcze zaznaczamy jak ważne jest to, aby sprawę odpowiednio udokumentować. Warto w takim przypadku wezwać na miejsce chociażby służby takie jak policja czy straż miejska, których raport ze zdarzenia może być okazany w Sądzie. Warto o to zadbać, bo przecież tego typu dokument będzie dla sądu i obiektywny i wartościowy.

Odszkodowanie za wypadek

W sytuacji, w której Sąd uznaje winę właściciela czy zarządcy nieruchomości i zasądza odszkodowanie dochodzi do jego wypłaty, a jego wysokość zależna jest od procenta uszczerbku na zdrowiu. Wypłacone odszkodowanie ma być na tyle wysokie, aby było w stanie pokryć koszty leczenia, rehabilitacji i koszty utraconych zarobków, do których doszło w efekcie niezdolności do pracy. Dodatkowo osoba poszkodowana ma prawo do tego, aby zabiegać o zadośćuczynienie za doznane krzywdy.

W sytuacji, w której zaistniała szkoda doprowadziła do czasowej lub też całkowitej niezdolności do pracy poszkodowany ma prawo żądać przyznania renty. I tutaj ważna jest odpowiednia dokumentacja, tym razem medyczna potwierdzająca proces leczenia wraz z jego kosztami. Dowodami mogą być tutaj nawet paragony czy rachunki za poniesione wydatki.

Osoba, która nienależycie zadbała o chodnik może otrzymać dodatkową karę, jaką jest kara grzywny do 1500zł. W przypadku pierwszorazowej sytuacji karę tę zastępuje nagana.

Przeczytaj też: