W wypadku lub kolizji drogowej najczęściej zostaje uszkodzony pojazd mechaniczny. Poszkodowany ponosi wtedy straty w swoim majątku. Po każdej kolizji pojazd mechaniczny traci na wartości handlowej. Czy można więc otrzymać odszkodowanie za utratę wartości handlowej samochodu? Komu się należy?

Roszczenie z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu jest szkodą majątkową w rozumieniu art. 361 Kodeksu Cywilnego. Roszczenie to ma charakter powszechny, dlatego, że samochód bezwypadkowy jest droższy i łatwiej można go sprzedać niż ten, który brał udział w kolizji lub wypadku. A utrata wartości handlowej to nic innego jak różnica między ceną samochodu przed wypadkiem i po wypadku.

Odszkodowanie związane z utratą wartości handlowej pojazdu, nie przysługuje w każdej sytuacji. Możliwość uzyskania odszkodowania za utratę wartości handlowej auta jest wtedy, gdy naprawa jest technicznie i ekonomicznie uzasadniona, a więc nie doszło do powstania tzw. szkody całkowitej.

Ponadto już po zgłoszeniu szkody, firmy ubezpieczeniowe – art. 16 ustawy o działalności ubezpieczeniowej – powinny nie tylko kalkulować zakres uszkodzeń, ustalać wysokość odszkodowania, ale również analizować, czy doszło do utraty wartości handlowej pojazdu. W przypadku, gdy taka sytuacja zaistnieje, zakład ubezpieczeń powinien ustalić wysokość tej utraty wartości handlowej pojazdu i wliczyć ją do odszkodowania. Wycena utraty wartości handlowej pojazdu odbywa się na podstawie Instrukcji Określania Rynkowego Ubytku Wartości Pojazdów przygotowanej przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Samochodowych EKSPERTMOT.

Pamiętajmy jednak, że nie każda kolizja prowadzi do utraty wartości handlowej samochodu. Im samochód jest straszy, tym utrata jego wartości handlowej jest mniejsza, samochód traci bowiem na wartości wraz z upływem czasu. Generalnie uzyskanie odszkodowania z tytułu utraconej wartości handlowej pojazdu możliwe jest w przypadku samochodów nie starszych niż 6 lat. Roszczenie o utratę wartości handlowej przedawnia się po upływie 3 lat od dnia zaistnienia szkody.

Jeśli jednak firma ubezpieczeniowa nie podjęła tematu zadośćuczynienia za utratę wartości handlowej pojazdu, a my jako poszkodowani twierdzimy, że straciliśmy na majątku w wyniku kolizji – mamy otwartą drogę sądową.