Zdarzenia na drodze ze skutkiem śmiertelnym są zawsze ciosem dla krewnych ofiary. Odszkodowanie za śmierć w wypadku może być skuteczną formą pomocy dla bliskich, którzy muszą sobie radzić w nowym położeniu, zarówno pod względem psychicznym, jak i finansowym. Jakiego wsparcia mogą oczekiwać?

Odszkodowanie za śmierć w wypadku samochodowym – świadczenia jednorazowe

Osoby, których sytuacja życiowa uległa zmianie na gorsze w wyniku śmierci bliskiego, mogą otrzymać z tego tytułu jednorazowe odszkodowanie. Jego wysokość zależy od kilku czynników, m.in. od tego, czy osoba poszkodowana w wypadku wnosiła jakiś wkład materialny do gospodarstwa domowego. Przy określeniu kwoty odszkodowania, znaczenie ma również wkład niematerialny. Na przykład, jeśli zmarły podejmował się opieki nad chorym albo spędzał czas na wychowywaniu dzieci, sąd weźmie to pod uwagę.

Inną formą rekompensaty, przewidzianą w kodeksie cywilnym, jest zadośćuczynienie. Należy się bliskim nawet jeśli warunki ich życia pod względem majątkowym nie uległy zmianie. Śmierć krewnego wiąże się z dużym emocjonalnym obciążeniem – zadośćuczynienie jest przyznawane po, by w miarę możliwości zmniejszyć cierpienie związane z nową sytuacją. Warto zaznaczyć, że jeżeli osoba starająca się o świadczenie jest bliskim członkiem rodziny zmarłego albo była z nim silnie związana, ma ona większe szanse na uzyskanie wysokiego odszkodowania.

Pozostałe rodzaje rekompensaty

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej w wypadku samochodowym przybiera także inne formy. Na tej podstawie członek rodziny, który płaci za usługi związane z pogrzebem, ma prawo ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów. Dotyczy to wydatków różnego rodzaju, takich jak, np. zakup trumny, wykupienie miejsca pochówku i postawienia nagrobka, opłacenie posługi kapłańskiej i wykonania wieńców, a nawet koszt zorganizowania stypy bądź zakup ubrania żałobnego. Ten rodzaj świadczenia nie przysługuje wszystkim bliskim zmarłego, a jedynie tym, którzy zapłacili za dane usługi.

W niektórych przypadkach krewni są również uprawnieni do renty alimentacyjnej. Jest ona przyznawana wtedy, gdy zmarły był zobowiązany do wypłacania alimentów albo jeśli dobrowolnie wspierał daną osobę, stale zapewniając jej środki niezbędne do życia. Jej wysokość zależy od tego jakie potrzeby ma osoba upoważniona do otrzymania renty oraz jakie dochody uzyskiwał zmarły i ile z tej sumy trafiało do bliskich osób. Oznacza to, że wysokość wypłacanej kwoty nie będzie stała dla wszystkich, ale ustalana w odniesieniu do indywidualnej sytuacji.

Starając się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie, warto dowiedzieć się jak najwięcej o przysługujących świadczeniach – przydatne informacje są umieszczone na stronie http://odszkodowanie448.pl/odszkodowanie-za-smierc/odszkodowanie-za-smierc-w-wypadku/. W razie potrzeby można też zgłosić się do kancelarii, która specjalizuje się w takich sprawach. Specjaliści skutecznie pomogą w staraniach o rekompensatę i odpowiedzą na wszystkie pytania.