Zapewne każdy z nas doświadczył w swoim życiu utraty bliskiej mu osoby. Wówczas towarzyszy nam ogromny smutek i rozgoryczenie. Bardzo często w takich sytuacjach tracimy również byt materialny, dlatego warto pamiętać o tym, że najbliższej rodzinie zmarłego przysługuje odszkodowanie z tytułu śmierci osoby bliskiej.

Kiedy możemy ubiegać się o odszkodowanie?

Takiego rodzaju pomoc finansowa dotyczy rodzin, których sytuacja życiowa znacznie pogarsza się po śmierci bliskiego. Najczęstsze podstawy do uzyskania odszkodowania to: brak opieki ze strony żyjącego rodzica, brak pomocy przy wychowywaniu dzieci oraz wpływ śmierci na pogorszenie stanu zdrowia bliskiego.

Należy jednak pamiętać, że o odszkodowanie można ubiegać się za doznaną krzywdę wynikającą z utraty bliskiego. Takie cierpienie wywołane utratą łączących więzi oraz kontaktu ze zmarłym są podstawą do ubiegania się o zadośćuczynienie.

Od czego zależy wysokość odszkodowania?

Składa się na to wiele różnych czynników, m.in.

– jak bardzo utrata bliskiego wpłynęła na nasze życie
– jak długo cierpimy po śmierci bliskiego
– jaki stopień pokrewieństwa łączy nas ze zmarłym
– funkcja, jaką osoba zmarła pełniła w rodzinie

Inaczej sytuacja przedstawia się, kiedy ubiegamy się o odszkodowanie w przypadku śmierci dziecka. Wówczas najistotniejsze czynniki brane pod uwagę to wiek dziecka oraz nagłe rozerwanie więzi rodziców z dzieckiem.

W sytuacji śmierci jednego z małżonków obowiązują inne kryteria, np. utrata wsparcia małżeńskiego, brak możliwości podjęcia realizacji życiowych planów oraz osamotnienie przy wychowywaniu dzieci.

Jak ustalić rodzaj przyznawanego odszkodowania?

W tej kwestii wszystko zależne jest od okoliczności zgonu. Jeśli mamy do czynienia z wypadkiem, wówczas przysługują nam świadczenia z tytułu ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenia grupowego, ubezpieczeń NNW zmarłego oraz jednorazowe odszkodowanie z ZUS i zadośćuczynienie z ubezpieczenia OC podmiotu odpowiedzialnego.

Dodatkowe odszkodowania przysługują nam w sytuacji śmierci spowodowanej udziałem podmiotu trzeciego (np. śmierci na skutek wypadku komunikacyjnego). Poza wyżej wymienionymi świadczeniami rodzinie zmarłego przysługuje także odszkodowanie i zadośćuczynienie z OC.

Inne przyznawane odszkodowania to m.in. renta oraz zwrot pokrytych kosztów pogrzebu.

Trzeba jednak zaznaczyć, iż świadczenia OC przysługują kiedy w spowodowaniu śmierci bierze udział osoba trzecia ponosząca odpowiedzialność cywilną. Odwrotnie jest w przypadku ubezpieczeń NNW, jednak odmowa przyznania tego świadczenia wiąże się np. z sytuacją, kiedy osoba zmarła spowodowała wypadek w stanie nietrzeźwości. Jeszcze inaczej sprawa wygląda w kwestii ubezpieczeń wypadkowych w ZUS. Najczęściej nieprzyznawanie tego świadczenia jest następstwem braku cech wypadku przy pracy oraz wystąpienia jednej z przyczyn obciążających zmarłego pracownika.

Ile możemy otrzymać z tytułu odszkodowania?

Wysokość uzyskanego odszkodowania z powodu śmierci bliskiej osoby jest zależna od rodzaju i okoliczności zgonu, jednak najczęściej są to kwoty sięgające kilkunastu tysięcy złotych. Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z ilości dostępnych świadczeń, o uzyskanie których możemy się ubiegać. Warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w tej dziedzinie, który po dokładnym zapoznaniu się z sytuacją, pomoże uzyskać nam pełne możliwe odszkodowanie.

Przeczytaj też: