Z pewnością różnego rodzaju stłuczek, kolizji czy wypadków samochodowych staramy się unikać jak ognia. Nie jest to jednak zawsze możliwe, gdyż nie wszystko zależy od naszych umiejętności. Nie możemy także przewidzieć zachowania innego kierowcy, co dodatkowo komplikuje całą sprawę. Wszelkiego rodzaju wypadki na drodze przydarzają się w najmniej oczekiwanym momencie. Lepiej już zawczasu być przygotowanym na tego rodzaju okoliczności, by widzieć na co trzeba zrobić w odpowiedniej chwili.

Złe przygotowanie może uniemożliwić staranie się o odszkodowanie, a jak wiemy wcale nie jest o to trudno. W przypadku wypadku drogowego najważniejszą kwestią jest kolekcjonowanie odpowiedniej dokumentacji, która była by potwierdzeniem w rozwianiu wszelkich niejasności. To dzięki dobrze skolekcjonowanej dokumentacji będziemy mogli starać się o rodzaj i wysokość odszkodowania – to wcale nie jest takie proste. W przypadku wypadku drogowego obaj kierowcy są zobowiązani do spisania stosownego oświadczenia – chyba, że załatwią tą sprawę polubownie. W przypadku oświadczenia należy zawrzeć w nim takie informacje jak data, godzina oraz miejsce wypadku. Należy w nim także jasno określić kto jest sprawcą wypadku.

Względnie udzielmy też informacji na temat opisu zdarzenia. W stosownym dokumencie należy także umieścić dane sprawcy oraz spisać go z dowodu osobistego. Następnie dobrym krokiem będzie poczekać na przyjazd policji, która wyjaśni okoliczności zdarzenia i sporządzi odpowiedni protokół – nie każdy jest skory przyznać się do winy. Jeżeli w wyniku wypadku zastosowano leczenie – np. złamano nogę lub rękę – to należy zachować odpowiednio udokumentowane rachunki czy recepty, które pozwolą odzyskać nam wydatki na leczenie. Dobrym rozwiązaniem jest także skserowanie historii choroby po zakończonym leczeniu. Nie zapominaj także o powierzeniu sprawy specjaliście w dziedzinie odszkodowań – znacząco zwiększa to nasze szanse na uzyskanie lepszych kwot. Tego rodzaju specjaliści sprawnie negocjują nie tylko z zakładem ubezpieczeń, ale także ze sprawcą wypadku – dodatkowo odzyskają wszelkie poniesione przez nas koszty, które będą wynikiem wypadku.

Przeczytaj też: