O co zapytać radcę prawnego?

O co zapytać radcę prawnego?

Nie chcemy mieć problemów z prawem. Omijamy sądy. To, co możemy, załatwiamy notarialnie. Najchętniej chcielibyśmy, żeby żadne aspekty działania Temidy nas nie dotyczyły. To wynika z niezrozumienia przepisów oraz pewnej aury, która narasta wokół przestępców. A przecież większość spraw wcale nie jest związana z kodeksem karnym. Warto więc wiedzieć, kiedy trzeba skorzystać z pomocy adwokata, radcy prawnego, a kiedy pomoże nam notariusz. Sprawdzona kancelaria prawna to adres, który warto w kontaktach mieć.

  1. W okolicach prawa
  2. Znajdź swojego reprezentanta
  3. Specjalista do spraw trudnych

W okolicach prawa

Cały czas funkcjonujemy w jakiś przepisach i zobowiązaniach. Z drugiej strony, każda umowa, kredyt, problem w pracy czy też sytuacja rodzinna może generować sytuację, w której będziemy potrzebować wsparcia specjalisty. Warto pamiętać o tym, że nieodpowiednie działania czy też pisma wysłane po terminie mogą nam bardziej zaszkodzić niż pomóc, a nieznajomość prawa nie zwalnia z konieczności jego przestrzegania. Radcowie prawni tak jak adwokaci reprezentują klientów w sprawach majątkowych, rodzinnych i ubezpieczeniowych. To zawód, który stale się rozwija i wielu specjalistów na co dzień zajmuje się również obsługą przedsiębiorstw państwowych. Z tego tak naprawdę w latach sześćdziesiątych narodziła się profesja radcy.

Znajdź swojego reprezentanta

Obecnie radcowie prawni mają bardzo podobne uprawnienia jak adwokaci. Jedyną różnicą jest to, że nie mogą nas reprezentować w postępowaniach karnych lub karnoskarbowych. Skoro klienci mają wybór w pozostałych sprawach i mogą korzystać z usług obu profesji, to warto się zastanawiać, dlaczego w pewien sposób nakładają się one kompetencjami. Żeby to sprawdzić, trzeba wejść w sam mechanizm zatrudnienia. Radca prawny pracuje na podstawie umowy o pracę, może udzielać porad prawnych, sporządza opinie prawne. Poza tym opracowuje projekty aktów prawnych oraz występuje przed sądami i urzędami w zakresie prawa cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych czy prawa rodzinnego. To z jego pomocy korzystają klienci, którzy chcą się rozwieść, przygotowują podział majątku czy ustalają zasady opieki nad dziećmi oraz wysokość alimentów.

Specjalista do spraw trudnych

Radca prawny może nas również reprezentować w sprawach obejmujących spadki i darowizny, odszkodowania i ubezpieczenia, a także spory i roszczenia wobec pracodawcy. To właśnie takie aspekty, które najmocniej dotykają życia osobistego i zawodowego. Etat radcy prawnego jest więc często tworzony w różnych firmach. Kancelaria Kosiński zatrudnia specjalistów, którzy są fachowcami w konkretnej dziedzinie i tu zawsze znajdziemy wsparcie. Poza tym radcy mogą być również ustanawiani z urzędu przy sprawach rozwodowych czy spadkowych lub innych.