Każdy podatnik, który chce odzyskać jak najwyższy zwrot podatku z Niemiec, powinien zachowywać wszystkie paragony, rachunki lub bilety z podróży. Dzięki nim ma prawo starać się o naliczenie ulgi za dojazdy, która może znacznie podwyższyć ostateczną kwotę odzyskanego podatku. Mówimy tu o kwocie między kilkadziesiąt a kilkaset euro. Ostateczna suma jest zależna od indywidualnej sytuacji klienta, jego dochodów w Niemczech i Polsce oraz oczywiście od kosztów poniesionych na dojazdy.

„Ulga na dojazdy dotyczy zarówno dojazdów do pracy na terenie Niemiec, jak i podróży do Polski. Jednym ze sposobów otrzymania jej, jest dołączenie do deklaracji podatkowej składanej w Niemczech paragonów ze stacji paliw, potwierdzeń płatności na autostradzie, czy kopii biletów autokarowych. Jeśli podatnik podróżował własnym autem, powinien dołączyć kserokopię dowodu rejestracyjnego” – doradza Weronika Żygulska, specjalista Działu Foreign Finance Affairs and R&D z firmy CUF Sp. z o.o.

W przypadku paragonów najważniejsza jest data ich wystawienia, gdyż niemiecki urząd skarbowy Finanzamt weryfikuje, czy załączone rachunki dotyczą właściwego roku podatkowego. Równie ważne jest, by paragony były czytelne. Dlatego warto robić ich kopie, gdyż z czasem stają się niewyraźne. A do rozliczenia będą potrzebne dopiero w następnym roku podatkowym.

Jeśli posiadamy bilety – powinny być imienne. W ten sposób można udowodnić przed niemieckim urzędem skarbowym fakt odbywania podróży przez podatnika. Jeśli podróży z miejsca zamieszkania do miejsca pracy na terenie Niemiec było bardzo dużo, warto poprosić pracodawcę o wystawienie stosownego zaświadczenia. Taki dokument powinien posiadać daty odbywanych podróży oraz dokładny adres wykonywania pracy.

Zbieranie rachunków i biletów jest proste. Wystarczy trzymać je w jednym miejscu i załączyć do kolejnego rozliczenia podatku. Sam wniosek podatkowy musi oczywiście być odpowiednio wypełniony i zgłoszony, by ulga za dojazdy była uznana. I to jest już bardziej skomplikowana kwestia. Dlatego warto pomyśleć o zwróceniu się o pomoc do specjalistów od rozliczania podatków z zagranicy. Oni również pomogą nam, jeśli posiadamy dzieci i dodatkowo chcielibyśmy pozyskać zasiłek rodzinny Kindergeld.

źródło zdjecia: Flickr.com

Przeczytaj też: