Na jakich warunkach Holandia wypłaca zasiłki dla Polaków?

Na jakich warunkach Holandia wypłaca zasiłki dla Polaków?

Holenderska polityka socjalna jest bardzo rozwinięta, tamtejszy system świadczeń społecznych uznawany jest za jeden z najsprawniej funkcjonujących na świecie. Holandia należy do krajów, w których zarówno jego obywatele, jak i imigranci mogą liczyć na pomoc finansową państwa. Na jakich warunkach Holandia wypłaca zasiłki dla Polaków?

Zasiłki w Holandii – o jakie świadczenia mogą ubiegać się Polacy?

Regulacje prawne dotyczące zasad przyznawania zasiłków obowiązują w takim samym stopniu obywateli Holandii, jak i obcokrajowców. Polacy zamieszkujący w Holandii chętnie korzystają z pomocy socjalnej, jaką gwarantują im ichniejsze przepisy. Najczęściej sięgamy po zasiłki, które umożliwiają uzyskanie środków finansowych, kiedy aktualnie nie posiadamy innego źródła dochodu. Zasiłki w Holandii to temat, o którym często pisze serwis Głospolski.nl, tam zapoznaj się z cennymi informacjami dotyczącymi zasad i warunków przyznawania Polakom świadczeń socjalnych.

Holenderski system opieki oferuje Polakom:

  • zasiłek dla najuboższych (Bijstandsuitkering);
  • zasiłek dla bezrobotnych (Werkloosheidswet);
  • zasiłek socjalny (Wet werk en Bijstand);
  • zasiłek rodzinny (Kinderbijslag);
  • dodatek na dziecko (Kindgebonden budget);
  • zasiłek macierzyński;
  • świadczenie chorobowe.

Jakie warunki wypłaty zasiłków dla Polaków w Holandii?

Holenderski system prawny narzuca wobec cudzoziemców ubiegających się o prawo do zasiłków katalog warunków do spełnienia.

Zasiłek dla najuboższych przeznaczony jest dla obcokrajowców, którzy nie posiadają dochodów wystarczających na pokrycie ich podstawowych potrzeb życiowych. Warto wiedzieć, że podczas urzędniczej weryfikacji sprawdzany jest też majątek partnera bądź partnerki wnioskującego. Ubiegając się o zasiłek dla najuboższych, Polacy muszą posługiwać się językiem holenderskim lub uczyć się go aktywnie. Nie mogą również w tym samym czasie pobierać innych świadczeń i muszą zadeklarować chęć podjęcia zatrudnienia. Istotne znaczenie ma współpraca obcokrajowca z urzędem pracy i szkołami, które podnoszą kwalifikacje.

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje wyłącznie osobom, które utraciły zatrudnienie i przepracowały co najmniej 26 tygodni w okresie 36 tygodni przed datą zwolnienia. Warunkiem otrzymania tego rodzaju świadczenia jest również zameldowanie na terenie Holandii oraz gotowość do podjęcia pracy. Polacy, którzy pobierają zasiłek dla bezrobotnych, zobowiązani są do korzystania z każdej formy pomocy udzielanej przez państwo, muszą uczęszczać na oferowane im kursy i szkolenia.

Co zrobić, aby otrzymać zasiłek socjalny w Holandii?

System socjalny Królestwa Niderlandów gwarantuje osobom, które borykają się z trudną sytuacją finansową wsparcie w postaci zasiłku socjalnego. To alternatywna forma pomocy dla tych, którzy nie posiadają prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Polacy, ubiegając się o zasiłek socjalny w Holandii, powinni złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Pracy, decyzję o przyznaniu bądź odmowie podejmuje Rada Samorządowa Gminy. Warto wiedzieć, że nie zawsze pomoc udzielana jest w formie pieniężnej, może być to, np. opłacenie czynszu lub innych zobowiązań wnioskującego.