Na czym polegają licytacje komorniczne?

Na czym polegają licytacje komorniczne?

Licytacje komornicze to bez wątpienia wysoce atrakcyjna a zarazem wciąż mało znana metoda nabywania ruchomości oraz nieruchomości. Wbrew obiegowemu mniemaniu, mechanizm działania licytacji organizowanych przez komorników sądowych wcale nie jest skomplikowany. Korzyści jakie możemy odnieść w ten sposób mogą być natomiast naprawdę istotne: komornicy licytują przeróżne zajęte przez siebie dobra najczęściej po cenach wyraźnie niższych, niż ich wartość rynkowa.

Jak działa licytacja komornicza?

Jak sama nazwa wskazuje, sprzedaż ruchomości oraz nieruchomości w trakcie aukcji organizowanej przez komornika sądowego odbywa się według zasad typowych dla licytacji. Oznacza to, że licytacja rozpoczyna się od pewnego pułapu zaś następnie uczestnicy przebijają swoje oferty, aż do momentu wyłonienia zwycięzcy aukcji, czyli osoby, która zaoferuje najwyższą kwotę.

Co można nabyć podczas licytacji komorniczych? Odpowiedź brzmi: niemal wszystko. Sprzedaży podlegają przeróżne dobra zajęte przez danego komornika. Można więc liczyć na kupno domu, mieszkania, samochodu, sprzętu RTV lub AGD a niekiedy również mebli a nawet dzieł sztuki.

Aby jednak móc wziąć udział w licytacji, musimy spełnić kilka prostych warunków wstępnych. Przede wszystkim, nie możemy pozostawać w relacjach rodzinnych z osobą, której majątek podlega licytacji. Kolejny wymóg to obowiązek wcześniejszego uiszczenia rękojmi. Działa to w ten sposób, że jeszcze przed rozpoczęciem licytacji musimy zdecydować, które dokładnie dobra nas interesują. Następnie będziemy musieli uiścić rękojmię w następującej wysokości:

  • 10 procent szacunkowej wartości w przypadku rzeczy(ruchomości), których wartość nie przekracza granicy 500 złotych.
  •  20 procent szacunkowej wartości w przypadku rzeczy, której wartość przekracza 500 złotych
  •  10% w przypadku licytowania nieruchomości

W przypadku, kiedy nie uda się nam zakupić licytowanej podczas aukcji rzeczy, rękojmia podlega zwrotowi na mocy skierowanego do komornika pisma.

Inne ważne informacje

Przed wzięciem udziału w aukcji warto odwiedzić prowadzoną przez Krajową Radę Komorniczą witrynę licytacje.komornik.pl. Znajdziemy tam dokładne informacje na temat każdej planowanej licytacji, włącznie ze spisem rzeczy, które będą licytowane włączając w to ich wartość szacunkową, dokładny opis a czasami również fotografie.

Kolejna ważna informacja to fakt, że licytacja nigdy nie rozpoczyna się od poziomu 100% szacunkowej wartości danej rzeczy, lecz od pułapu 70%. Jeżeli więc licytujemy np. samochód o szacunkowej wartości 100 tysięcy złotych, ceną wywoławczą(początkową pułapem licytacji) będzie kwota 70 tysięcy złotych. W przypadku ruchomości oraz nieruchomości licytowanych po raz kolejny cena wywoławcza jest jeszcze niższa(2/3 szacunkowej wartości nieruchomości oraz 1/2 szacunkowej wartości ruchomości).

Co również ważne, z możliwości udziału w licytacji możemy się wykluczyć na własne życzenie jeżeli nie dopełniliśmy obowiązków związanych z którąś z poprzednich aukcji. Dotyczy to sytuacji, w których np. udało się nam wygrać licytację ruchomości albo nieruchomości, jednak ostatecznie nie dokonaliśmy nabycia owej rzeczy, tj. nie wpłaciliśmy na konto komornika ustalonej w trakcie aukcji sumy.

Artykuł powstał przy współpracy z: KomornikGdansk-Michalski.pl