W pracy trzeba wypełniać swoje obowiązki, to nic dziwnego. Jednak każdy pracownik ma też swoje prawa, które powinien znać. Niestety wielokrotnie dochodzi do ich łamania, a pracownicy z obawy, że stracą miejsce zatrudnienia boją się reagować. Często dochodzi do tzw. mobbingu, który niestety jest plagą w wielu zakładach pracy. Na szczęście osoby poszkodowane mogą dochodzić swoich praw. Warto w takiej sytuacji udać się np. do kancelarii adwokackiej. My w dzisiejszym poradniku ponadto przedstawimy Wam inne instytucje, które również świadczą pomoc dla osób mobbingowanych.

Mobbing czy krytyka?

Niestety zjawisko mobbingu jest dosyć kontrowersyjne. Na szczęście można je zdefiniować, a to za sprawą Międzynarodowej Organizacji Pracy, która jasno określiła, że mobbing oznacza mściwe, czy też obraźliwe traktowanie drugiej osoby, w tym przypadku pracownika. Jego celem jest zaszkodzenie, a także psychiczne dręczenie. Celem mobbingu jest całkowite podporządkowanie sobie drugiej osoby czy też doprowadzenie do jej zwolnienia. Mobbing może dotyczyć jednostki indywidualnej, jak i całej grupy pracowników. Pojęcie mobbingu jest bardzo szerokie, ale nie można go mylić z krytyką. Oczywiście pracodawca może skrytykować źle wykonaną pracę, z tymże owa krytyka nie może być obraźliwa.

Mobbing – kogo może dotyczyć i jak z nim walczyć?

Tak naprawdę mobbing może dotyczyć wszystkich pracowników. Tutaj bez znaczenia jest zajmowane stanowisko, wiek czy płeć. Mobbing może dotyczyć nie tylko osób zatrudnionych na stałe, ale również tych na umowę o dzieło czy umowę zlecenie. Również te osoby mogą być mobbingującymi. Zatem każda osoba, która wywołuje w pracy sytuacje, gdy poczucie wartości drugiej osoby jest niższe bądź dochodzi do jej poniżenia jest osobą mobbingującą. Oczywiście z mobbingiem można, a nawet trzeba walczyć. Jednak tutaj kluczowe znaczenie mają dowody. Jako, że nagrywanie osoby bez jej zgody nie zawsze jest dopuszczone przez sąd, to zdecydowanie lepiej mieć świadków owego zachowania. Oczywiście trzeba liczyć się, że inne osoby z obawy o swoją pracę nie będą chciały zeznawać, dlatego zdobywać dowody można jeszcze w inny sposób. Należy zatem zapisywać wszystkie sytuacje mobbingowe. Tutaj zapis musi być jak najbardziej dokładny, dzięki czemu będzie realnym dowodem w sprawie.

Do kogo udać się po pomoc?

Oczywiście na samym początku sprawę należy zgłosić swojemu przełożonemu. Czasami wystarczy tylko upomnienie osoby mobbingującej, która nie zawsze zdaje sobie sprawę, jak jej zachowanie oddziałuje na innych. Dotyczy to szczególnie osób, które rozpoczęły swoją karierę jeszcze w latach komunizmu, gdzie mobbing był na porządku dziennym i nikt nie zastanawiał się, jak negatywnie wpływa na morale. W sytuacji, gdy owa rozmowa nie pomoże warto udać się po interwencję do związku zawodowego. Czasami osoba mobbingująca może poprawić swoje zachowanie, szczególnie gdy dostanie naganę. W tym przypadku należy również zażądać publicznych przeprosin. Jeżeli i to nie skutkuje mobbingujący może zostać natychmiastowo wydalony z pracy. Sytuacja jest trudniejsza, kiedy osobą mobbingującą jest właściciel firmy. Niejednokrotnie w takiej sytuacji przedstawiciele związków zawodowych boją się interweniować, dlatego w takim przypadku należy udać się do Państwowej Inspekcji Pracy bądź też do kancelarii adwokackiej.

Czy można starać się o zadośćuczynienie?

Warto udać się po poradę prawną do adwokata. Białystok jest miastem, gdzie prowadzonych jest wiele spraw związanych z mobbingiem w pracy. Warto wiedzieć, że wykwalifikowany prawnik może pomóc sporządzić wniosek do sądu o ukaranie osoby mobbingującej. Można również starać się o zadośćuczynienie za szkody poniesione z tytułu mobbingu. Jednak tutaj konieczne jest udokumentowanie owych strat. Jeżeli poszkodowany na skutek załamania korzystał z leczenia psychiatrycznego, to oczywiście jest to dowód, który będzie brany pod uwagę przez sąd na korzyść pokrzywdzonego. Niestety trzeba również liczyć się z tym, że sprawy o mobbing nie są jednoznaczne i mogą ciągnąć się przez dłuższy czas. Dlatego tak ważną rolę odgrywają w sprawie dowody, które należy systematycznie gromadzić.

Niestety mobbing jest zjawiskiem, które powszechnie występuje. Jednak dużą rolę w walce z nim może odegrać adwokat. W Białymstoku często prowadzone są sprawy o mobbing, w których dochodzi do ukarania sprawcy.