Planuję kupno małego mieszkania. Oglądam oferty firm deweloperskich. Jak sprawdzić, czy firma jest solidna i uczciwa? Jakie mam gwarancje, że wypełni podane w ofercie warunki (m.in. termin, cena)? Na co powinienem zwrócić szczególną uwagę podpisując umowę i wpłacając pieniądze, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo transakcji? – pyta Jan S. z Wrocławia.

Zanim zawrze pan umowę, trzeba ją dokładnie przeczytać. Szczególną uwagę radzimy zwrócić na wszelkie klauzule i dodatkowe porozumienia, a także wzorce umów, regulaminy i ogólne warunki umów, do których podpisywania przez pana umowa odsyła.

Uczulamy, by uważnie przeczytać te fragmenty umowy, które zostały napisane drobnym drukiem. Jeżeli nie rozumie pan pewnych postanowień, należy od razu prosić o wyjaśnienia. Ma pan również prawo poprosić o kopię umowy, jeszcze przed jej podpisaniem. Warto z taką kopią udać się do prawnika, aby przeczytał ją i stwierdził, czy nie ma w niej żadnych niekorzystnych dla pana uregulowań.

Radzimy nie podpisywać umowy, która nakłada na pana jedynie obowiązki, a deweloperowi przyznaje wyłącznie uprawnienia. Warto ponadto zwrócić uwagę, w jaki sposób została rozwiązana możliwość odstąpienia od umowy, czy przewidziane są kary umowne lub inne obciążenia finansowe, które będzie pan miał obowiązek ponieść. Istotna jest też sprawa wysokości prowizji.

W sprawdzeniu, czy firma jest uczciwa, może panu pomóc jedynie wywiadownia gospodarcza. Taki wywiad jest jednak kosztowny. Warto także zasięgnąć informacji u znajomych. Być może już ktoś korzystał z usług tego dewelopera.

W razie niedopełnienia przez firmę warunków zawartych w umowie pozostanie panu jedynie dochodzenie roszczeń na drodze sądowej. Warto więc upewnić się, czy firma ma jakiś majątek, z którego mógłby pan wyegzekwować orzeczone przez sąd roszczenie.

Zanim wybierze pan konkretną firmę deweloperską, trzeba oczywiście złożyć wizytę w kilku, porównać oferty, poznać ceny, proponowane warunki i zakres obowiązków klienta i …wybrać najlepszą, pamiętając o tym, że najlepsza nie musi być najtańsza.

Przeczytaj też: