Kto to jest frankowicz?

Kto to jest frankowicz?

Nazwa “frankowicz” to dość nowy wyraz w słowniku języka polskiego. Nazwa ta oznacza osoby, które zaciągnęły kredyty we frankach i doświadczają wciąż skutków decyzji rządu Szwajcarii o denominacji waluty CHF. Frankowicz jest zatem kimś, kto posiada kredyt CHF oraz styka się z negatywnymi efektami zmiany wartości waluty szwajcarskiej, co wpływa na jego sytuację ekonomiczną w związku z posiadaniem umowy z bankiem o kredyt frankowy.

Bardzo wysoki wzrost wysokości rat kredytu w CHF kształtuje codzienne życie frankowicza jako niepewne i obarczone ryzykiem. Grupę frankowiczów wyróżniamy także ze względu na umowy z bankiem. Umowy te są bowiem dla kredytów frankowych dość specyficzne. Otóż frankowicz jest frankowiczem również dlatego, że posiada umowę zawierającą wady prawne. Dotyczy to w zasadzie każdego frankowicza.

Frankowicz to także ktoś, kto tworzy grupę z innymi frankowiczami, możliwą do wydzielenia przez socjologów. Podstawą podziału jest tu sytuacja ekonomiczna, która wynika z bycia posiadaczem kredytu we frankach. Kształtuje to rys socjologiczny frankowicza, który posiada pewien produkt finansowy udzielony przez bank, a specyfika tego produktu – kredytu we frankach – wskazuje na bank jako stronę umowy, która nie przestrzega reguł gry (w języku prawniczym mówimy o “zasadach współżycia społecznego”).

Ponieważ większość kredytów waloryzowanych do franka była zaciągnięta na zakup nieruchomości – mówiąc prosto: domu dla rodziny – to frankowicz jest także bardzo często kimś, kto nie żyje w bezpieczeństwie pewności zachowania swojego mieszkania. Wielu frankowiczów z trudem spłaca kredyty, a niemożliwość spłaty (np. z powodu wypadków losowych) równa się utracie rodzinnego domu. To bardzo niekomfortowa sytuacja.

Frankowicz nie musi być jednak niewolnikiem swojego kredytu. Frankowicz może przestać być frankowiczem. Może bowiem złożyć pozew do sądu i wygrać sprawę przeciwko bankowi. Sytuacja frankowicza zależy więc od jego decyzji. Czasem również od środków finansowych, które są potrzebne do przeprowadzenia procesu (który najpewniej skończy się wielką ulgą dla kredytobiorcy), jednak takie podmioty jak Życie Bez Kredytu rozwiązują nawet problem finansowania sprawy w sądzie.

Jak wielu jest frankowiczów? Najnowsze dane mówią o 793 tysiącach osób z kredytem we frankach. Ta liczba świadczy również o potencjale frankowiczów, który manifestował się najsilniej w 2015 roku, kiedy to byliśmy świadkami marszów frankowiczów i ich inicjatyw (także politycznych), wystosowywanych przez świadomą swoich praw grupę społeczną. Nowa fala aktywności frankowiczów ma miejsce dziś, po wyroku TSUE w sprawie Dziubak C-260/18, co wyraża się większą ilością składanych pozwów (są rozpatrywane po myśli frankowiczów).