Kogo dotyczy ochrona własności intelektualnej w Internecie? Co grozi za naruszenie własności intelektualnej?

Kogo dotyczy ochrona własności intelektualnej w Internecie? Co grozi za naruszenie własności intelektualnej?

Ochrona własności intelektualnej odnosi się do wielu ludzi, którzy prowadzą działalność twórczą. Ich dzieła chronione są przez prawa autorskie. Mowa o piosenkach, zdjęciach, opowiadaniach, ale nie tylko. Za bezprawne udostępnianie i kopiowanie dzieł grożą konkretne kary. Co więc trzeba wiedzieć o własności intelektualnej?

Własność intelektualna – co to jest?

Własność intelektualna to wszelkie dobra, które zaliczane są do prawa autorskiego. Są one przejawem umysłowej pracy twórczej. Do dóbr własności intelektualnej zaliczane są dobra niematerialne oraz własności przemysłowe. Ochronie podlegają więc zarówno dzieła literackie, muzyczne, jak i wynalazki, nazwy handlowe czy wzory przemysłowe.

Ochrona własności intelektualnej w Internecie ma na celu zabezpieczenie praw autorskich (informaticalegis.com), udostępnianie, kopiowanie i wykorzystywanie bez zgody autora jego dóbr, niesie ze sobą skutki karne. Ochrona dzieł jest szczególnie trudna w świecie wirtualnym. Mowa tu o wykorzystywaniu zdjęć, przywłaszczaniu utworów, plagiatowaniu treści itp. W Internecie często dochodzi do naruszenia własności intelektualnej, bywa, że powodem jest po prostu nieznajomość przepisów prawa. Nawet udostępnienie jakiegoś obrazka w mediach społecznościowych, może być naruszeniem prawa autorskiego. Niewystarczające jest czasami nawet podanie źródła i autora. Bywa, że konieczne jest uzyskanie zgody.

Kogo dotyczy ochrona własności intelektualnej w Internecie?

Ochrona własności intelektualnej dotyczy wszystkich, którzy umieszczają w sieci swoje dzieła. Jeśli są one bezprawnie wykorzystywane, wówczas dochodzi do naruszenia własności intelektualnej. Zagadnienie to dotyczy jednak nie tylko twórców. Warto wiedzieć, co można, a czego nie można w Internecie, jeśli chodzi o udostępnianie, przywłaszczanie czy plagiatowanie utworów. Łamanie praw autorskich jest surowo karane.

Co grozi za naruszenie własności intelektualnej?

Za naruszenie własności intelektualnej należy spodziewać się określonych konsekwencji. Ich wymiar zależy od tego, w jakim stopniu zostało złamane prawo autorskie. Naruszając własność intelektualną trzeba liczyć się ze skutkami karnymi lub cywilnymi. W przypadku tego rodzaju łamania prawa autorskiego w sieci, sąd może orzec karę grzywny. W niektórych przypadkach w grę wchodzi ograniczenie lub pozbawienie wolności od roku do lat trzech. Na gruncie cywilnym możliwe jest zasądzenie odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie praw autorskich.

Jak chronić własność intelektualną?

Własność intelektualną można chronić na kilka sposobów. Jednym z nich jest uzyskanie prawa wyłącznego. W przypadku utworów ochrona własności jest właściwie automatyczna. Należy jednak zadbać o to, by zadbać o dowody potwierdzające autorstwo i datę powstania. W przypadku wynalazków skorzystać można z patentu, który da wyłączność i ochroni tę własność intelektualną na określony czas. Jeżeli chodzi o wzory użytkowe, w ich przypadku stosowane jest prawo ochronne, natomiast gdy dziełem jest wzór przemysłowy, wówczas należy skorzystać z prawa z rejestracji. Własność intelektualną można chronić jeszcze przez wiedzę utajoną. Trzeba jednak dołożyć wielu starań, by nowatorskie rozwiązania stosowane np. w konkretnej firmie, nie wyszły na jaw.