Jazda pod wpływem alkoholu — konsekwencje prawne

Jazda pod wpływem alkoholu — konsekwencje prawne

Przepisy dotyczące jazdy po alkoholu w Polsce są niezwykle restrykcyjne – kierowca może otrzymać zakaz prowadzenia pojazdu i wysoką grzywnę. Czyn ten może być rozpatrywany jako przestępstwo lub jako wykroczenie — zależy to od stężenia alkoholu we krwi (promile) albo w wydychanym powietrzu. Jakie konsekwencje prawne mogą spotkać osoby, które prowadzą po spożyciu alkoholu? Odpowiadamy w artykule.

Stan po użyciu alkoholu

Na początku warto zaznaczyć to, o czym pisaliśmy wyżej — to od stężenia alkoholu w organizmie zależy, jak kierowca zostanie ukarany. Dopuszczalne u kierowcy jest 0,2 promila, kiedy jednak we krwi osoby kierującej pojazdem alkoholu jest więcej — między 0,2 a 0,5 promila lub od 0,1 mg do 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza mówi się o stanie po użyciu alkoholu. Zgodnie z Art. 87. § 1. Kodeksu wykroczeń — Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych. Osobie takiej grozi również zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat oraz 10 punktów karnych.

Stan nietrzeźwości i po spożyciu

Stan nietrzeźwości

Inaczej rozpatrywany jest stan nietrzeźwości kierowcy, jako że jazda pod wpływem alkoholu stanowi duże zagrożenie zarówno dla kierowcy, jak i pasażerów czy innych uczestników ruchu drogowego. W przypadku stężenia wyższego niż 0,5 promila alkoholu we krwi lub gdy w 1 dm3 wydychanego powietrza jego wartość przekracza 0,25 mg, mówi się właśnie o stanie nietrzeźwości. Zgodnie z polskim prawem, prowadzenie pojazdu mechanicznego w tej sytuacji może mieć różne konsekwencje:

  • grzywna (wyliczana na podstawie sytuacji majątkowej sprawcy, od 10 do 540 stawek dziennych, gdzie 1 stawka dzienna wynosi nie mniej niż 10 zł, nie więcej niż 2000 zł),
  • ograniczenie wolności lub kara więzienia,
  • zakaz prowadzenia pojazdów od 1 roku do 15 lat,
  • kara pieniężna od 5000 zł do 60 000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej,
  • otrzymanie 10 punktów karnych.

Kary za ponowną jazdę pod wpływem alkoholu – recydywa

Jeszcze surowiej rozpatrywana jest recydywa (czyli ponowne popełnienie przestępstwa). Jeśli karany wcześniej za jazdę w stanie nietrzeźwości kierowca ponownie zdecyduje się na prowadzenie pojazdu, pomimo wcześniejszego spożycia alkoholu, grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Dodatkowo, w przypadku recydywistów zostaje zasądzone wyższe świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej (minimalna wartość to 10 000 zł). Minimalna długość zakazu poruszania się pojazdem zostaje zwiększona do 3 lat, trzecia jazda po alkoholu oznacza natomiast, że kierowca dożywotnio traci prawo jazdy.

Jazda pod wpływem alkoholu

Spowodowanie wypadku a jazda pod wpływem alkoholu

Kierowca, który jadąc po spożyciu alkoholu, będzie odpowiedzialny za spowodowanie wypadku, może doświadczyć wyjątkowo dotkliwych konsekwencji.

  1. Za wypadek bez ofiar śmiertelnych, możliwe jest zasądzenie kary więzienia w wysokości do 4,5 roku, zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat, a także świadczenie pieniężne od 10 do 60 tysięcy złotych.
  2. Jeśli podczas takiego wypadku ktoś poniesie uszczerbek na zdrowiu lub zginie, osobie kierującej pod wpływem grozi kara więzienia od 2 do 12 lat, a także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.
  3. Osoba, która pod wpływem alkoholu spowoduje się katastrofę w ruchu lądowym, z ofiarami śmiertelnymi, może otrzymać od 3 do 12 lat kary więzienia. Dodatkowo dożywotnio traci ona prawo do prowadzenia pojazdów. Wysokość świadczenia pieniężnego nie zmienia się, niezależnie od tego, czy pijany kierowca spowodował wypadek, wypadek z ofiarami śmiertelnymi czy katastrofę w ruchu lądowym.

Jazda pod wpływem alkoholu — podsumowanie

Wypadki spowodowane przez osoby nietrzeźwe zawsze budzą wiele kontrowersji dotyczących karania ich sprawców. Jednakże, należy mieć świadomość, że jazda samochodem pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających niesie ze sobą poważne konsekwencje. Dotkliwość kary zależna jest od wielu czynników — od ilości spożytego alkoholu, stanu majątkowego czy też od sytuacji życiowej kierowcy.