Z pożyczek online korzysta bardzo wielu Polaków, jednak nie każdy jest świadom praw i obowiązków które wiążą się z zawarciem takiej umowy. O czym warto pamiętać?

Rynek pożyczkowy a prawo

Jak każdy legalny rynek, także pożyczki są ściśle regulowane przez prawo. Mówiąc o popularnych „chwilówkach”, odnosimy się do rynku pozabankowego, na którym działają firmy pożyczkowe. Podstawą prawną, na której opierają swoje działanie, jest Kodeks Cywilny oraz Ustawa o Kredycie Konsumenckim.

W ostatnich latach wprowadzono różne przepisy które miały na celu lepsza ochronę konsumentów przed nieuczciwymi praktykami. Ostatnia taka zmiana miała miejsce w marcu 2016 roku, kiedy wprowadzono nowe limity kosztów pozaodsetkowych i zwiększono wymagania formalne dla podmiotów działających na rynku pożyczkowym.

O czym warto pamiętać biorąc chwilówkę?

Przede wszystkim to umowa, którą zawieramy z określonym podmiotem. Tym samym mamy pewne prawa i obowiązki. Wśród przywilejów o których zapominamy, a które mają istotne znaczenie w przypadku krótkoterminowych pożyczek, jest możliwość odstąpienia od umowy zawieranej na odległość w ciągu 14 dni. Wystarczy w tym czasie poinformować pożyczkodawcę o takiej decyzji – na dopełnienie formalności i zwrot kwoty pożyczki (tylko z odsetkami, które zazwyczaj stanowią niewielką część całkowitego kosztu pożyczki) jest dodatkowy okres czasu.

Po stronie obowiązków jest jednak spłata w terminie. Po jego przekroczeniu firmy zaczną naliczać klientom odsetki karne (najczęściej jest to dwukrotność sumy: stopy referencyjnej NBP i 5.5% – art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego). Możliwe jest również przysyłanie płatnych monitów.

Terminowa spłata ma jeszcze jeden bardzo ważny aspekt. Sporo firm oferuje pierwszą pożyczkę z RRSO=0%, czyli w skrócie – bez żadnych kosztów. Regulamin takiej promocji w każdej firmie określa warunki na podstawie których następuje zwolnienie z opłat. Jednym z nich jest spłata w pierwotnie wyznaczonym terminie – nawet 1 dzień zwłoki sprawia że firma będzie się domagać standardowej opłaty (bez uwzględniania promocji).

Czytanie umów delikatnie mówiąc nie jest czymś, co klienci  chętnie robią (jeśli w ogóle). Jednak warto poświęcić kilka-kilkanaście minut na tą czynność, gdyż powinniśmy być świadomi wszystkich skutków zawarcia umowy pożyczkowej.

___

Poradnik opracowany przez serwis chwilowki-online.org.