Jakie bazy dłużników sprawdzają popularne chwilówki?

Jakie bazy dłużników sprawdzają popularne chwilówki?


Uzyskanie pożyczki w firmie pożyczkowej jest zdecydowanie łatwiejsze niż otrzymanie kredytu gotówkowego w banku. Niektóre chwilówki reklamują się hasłem „Nie sprawdzamy baz!”. Jednak większość instytucji udzielających pożyczek bazy dłużników sprawdza, o czym informuje na przykład podczas składania wniosku lub w jednym z punktów umowy pożyczkowej. Jakie bazy dłużników mogą sprawdzać parabanki przed udzieleniem chwilówki?

Na szczęście można znaleźć bazy przeznaczone tylko dla banków, w których zawarte są informacje o branych wcześniej kredytach, do których popularne chwilówki nie mają dostępu. Ale z drugiej strony jest też szereg baz, jakie mogą sprawdzać zarówno parabanki, jak i banki właściwe. I właśnie z tego rodzaju baz korzystają firmy udzielające pożyczek przez Internet czy za pośrednictwem przedstawiciela handlowego.

Trzy główne bazy

W Polsce dostępne są trzy główne bazy, które mogą sprawdzać banki. Ale tylko w jednej z nich są dostępne informacje, które z łatwością mogą sprawdzić też firmy pożyczkowe. Do tych baz zaliczamy:

– Biuro Informacji Kredytowej (BIK),

– Biuro Informacji Gospodarczej (BIG),

– System Bankowy Rejestr.

Biuro Informacji Kredytowej

W BIK przechowywane są wszystkie informacje o kredytach, a nawet o wnioskach kredytowych składanych przez klienta banku. Prowadzony jest tak ranking oraz system punktowy, dzięki któremu bank widzi z jak solidnym klientem ma do czynienia. Nawet jednodniowe opóźnienie w spłacie raty kredytu może skutkować negatywnym wpisem do BIK. Niespłacenie kredytu na czas skutkuje nie tylko obniżeniem scoringu i negatywnym wpisem, ale też brakiem możliwości ze strony banku do udzielenia takiemu klientowi kolejnego kredytu. Żeby usunąć negatywny wpis trzeba spłacić całą zaległość oraz wystąpić do banku z prośbą o usunięcie wpisu z BIK. Samemu nie można tego zrobić, ponieważ tylko instytucja, która wpisu dokonała może wnieść o jego usunięcie.

Dane zawarte w BIK może sprawdzić każdy. Popularne jest też sprawdzanie samego siebie, ale można to zrobić nieodpłatnie tylko raz na pół roku. Ponieważ za każdorazowe sprawdzanie wyniku trzeba zapłacić, a także mieć zgodę i skan dowodu osobistego sprawdzanej osoby, firmy pożyczkowe rzadko decydują się na sprawdzanie tej bazy. Chociaż i tu można wyróżnić kilka parabanków, które sprawdzają wszystkich klientów. Warto również wiedzieć, że i Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK) mogą sprawdzać BIK, ale te instytucje podchodzą do klienta indywidualnie i nawet mając złą historię jest szansa na otrzymanie kredytu.

System Bankowy Rejestr

Ten system, jak nazwa wskazuje, jest prowadzony tylko przez banki i nie jest udostępniany innym instytucjom. Dlatego, biorąc chwilówkę a mając w nim negatywny wpis, nie trzeba się martwić, że wyjdzie on na jaw. Trzeba jednak wiedzieć, za co można trafić do tego rejestru. Otóż wystarczy mieć jako konsument 200 zł albo jako firma 500 zł niespłaconego długu przez co najmniej 60 dni, aby trafić na listę niesolidnych klientów bankowych. A wtedy droga do kolejnego kredytu bankowego będzie już dla nas zamknięta.

Biuro Informacji Gospodarczej

BIG to jedyna baza, do której bardzo łatwy dostęp mają firmy udzielające chwilówek. Ale, wbrew pozorom, można znaleźć tu jeszcze więcej informacji o potencjalnych pożyczkodawcach niż w BIK czy rejestrze bankowym. Gromadzone są tu bowiem bardzo różne rodzaje informacji, w tym dane osobowe osób zadłużonych.

Do jednej z baz BIG można trafić za:

– niespłacone kredyty,

– niespłacone pożyczki,

– zaległości w rachunkach za usługi np. pocztowe,

– niezapłacone mandaty w środkach komunikacji lub drogowe,

– niezapłacone rachunki za energię elektryczną, wodę czy ogrzewanie.

W bazach BIG można się znaleźć bardzo szybko. Wystarczy mieć niezapłacone jako konsument zobowiązanie w wysokości 200 złotych przez co najmniej 60 dni. W wypadku firm próg minimalny wynosi 500 złotych również niezapłacone przez minimum 60 dni. Ponadto dług wpisywany do baz jest dopiero, gdy upłynie miesiąc od daty wezwania do zapłaty dłużnika przez wierzyciela, na przykład za pośrednictwem listu poleconego albo doręczonego do rąk własnych wezwania do zapłaty. Musi tam być również zawarta informacja o tym, że dłużnik zostanie podany do baz BIG.

Cztery rejestry dłużników

BIG to ogólna nazwa aż czterech Biur Informacji Gospodarczej. Dłużnik może być wpisany do:

– Krajowego Rejestru Długów (KRD),

– Rejestru Dłużników ERIF (ERIF),

– Biura Informacji Gospodarczej BIG Info Monitor (BIG Info Monitor),

– Krajowego Biura Informacji Gospodarczej (KBIG).

KRD to ogólny rejestr długów, gdzie wpisywany jest każdy dług spełniający podane wyżej warunki. Długi mogą do niej wpisywać nie tylko instytucje, ale też banki czy nawet osoby fizyczne, które udzieliły innej osobie pożyczki, która nie została spłacona.

W bazie ERIF, która jest własnością firmy Kruk, można z kolei znaleźć nie tylko informacje o długach osób fizycznych i firm, ale też informacje o spłaconych z powodzeniem kredytach i pożyczkach.

BIG Info Monitor to system wymiany informacji między bankami a innymi instytucjami, dlatego można znaleźć tutaj informacje bankowe np. z BIK.

Natomiast KBIG przeznaczony jest dla przedsiębiorców, gdzie można sprawdzić dane swojej firmy raz kontrahentów.

Konsekwencje dla dłużnika w bazie

W związku z tym, że każdy dług wpisywany jest najczęściej do KRD, obojętnie czy jest to niezapłacony mandat za złe parkowanie czy niespłacony kredyt bankowy, można się spodziewać, że nawet chwilówka, sprawdzając bazy BIG, pożyczki takiej osobie nie udzieli. Co prawda każda firma, która zechce nas sprawdzić w jakiejkolwiek bazie musi mieć zgodę, ale w rzeczywistości bez wyrażenia na to zgody taka firma może odmówić podpisania umowy lub też zawrzeć umowę na zdecydowanie mniej korzystnych warunkach, np. z dodatkowym ubezpieczeniem albo wyższymi kosztami administracyjnymi, które wpłyną znacząco na wysokość kwoty do oddania.

Źródło: https://chwilowo.pl/