Przejdź do treści

Jak założyć spółkę?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – proces rejestracji spółki


W Polsce działalność gospodarczą można prowadzić w formie jednoosobowej lub w formie spółki. Wyróżniamy kilka rodzajów spółek: cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo – akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna. Dziś skupimy się na trzech najpopularniejszych, czyli spółce z o.o. i spółce cywilnej.

Spółka z o.o.

Według badań Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2013, w Polsce funkcjonowało ponad 300 tysięcy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to więc najczęściej występująca forma spółki kapitałowej. Spółka z o.o. może posiadać jednego lub więcej wspólników, którymi mogą zostać zarówno osoby fizyczna jak i prawne. Pierwszym krokiem przy zakładaniu spółki z o.o. jest stworzenie umowy spółki. Umowa jest sporządzona w postaci aktu notarialnego. W umowie określa się: nazwę i adres siedziby, przedmiot działalności, wysokość kapitału zawodowego, udziały wspólników, liczbę i nominalną wartość udziałów, a także czas trwania spółki, jeżeli jest ona zakładana na czas określony. Na dokumencie powinny znaleźć się podpisy wszystkich wspólników. Po podpisaniu umowy spółka otrzymuje status spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Oznacza to, że wspólnicy mają 6 miesięcy na zarejestrowanie spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym i zorganizowanie pracy spółki, czyli np.: zgromadzenie kapitału zakładowego. Kolejnym krokiem jest wpisanie spółki do KRS. Należy w tym celu przedłożyć odpowiednie dokumenty i oświadczenia. Cała procedura może być skomplikowana, dlatego dobrze skorzystać z pomocy fachowca. Pomoc przy zakładaniu spółek oferuje firma ReadyMade http://readymade.com.pl/zakladanie-spolek/ Skorzystanie z jej usług pomoże znacząco skrócić całą procedurę zakładania spółki. Warto też wiedzieć, że wspólnicy nie odpowiadają prywatnym majątkiem za zobowiązania firmy.

Spółka cywilna

Spółka cywilna również była bardzo popularna w 2013 roku. Według danych GUS funkcjonowało wtedy ponad 28 tysięcy spółek cywilnych. Spółka cywilna jest spółką osobową. Podobnie jak w przypadku spółki z o.o. pierwszym krokiem do jej założenia jest zawarcie umowy spółki. Powinny być w niej określone osoby wspólników, nazwa spółki, cel gospodarczy, wnoszony wkład, kwestie dotyczące reprezentacji i prowadzenia spraw, partycypacje w zyskach i stratach, a także możliwość podziału i wypłaty zysków podczas trwania spółki. W niektórych przypadkach umowa powinna być sporządzona w postaci aktu notarialnego. Ważne jest też posiadanie przez wspólników wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej (CEIDG). W przeciwieństwie do spółki z o.o. udział w spółce cywilnej wiąże się z dużą odpowiedzialnością ze strony wspólników.

Oba rozwiązania mają swoje wady i zalety, dlatego warto dobrze zastanowić się który wariant wybrać, a najlepiej skonsultować się ze specjalistą, który pomoże podjąć właściwą decyzję i załatwi większość formalności.