Decydując się na polisolokaty klienci towarzystw ubezpieczeniowych wpadali w pułapkę licznych opłat i prowizji. Dążąc do wcześniejszego rozwiązania umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym stawali przed koniecznością utraty od 50% do 80% zgromadzonych na koncie środków. Co zrobić, aby uzyskać zwrot kosztów poniesionych z tytułu opłaty likwidacyjnej?

Czym są polisolokaty?

Pod pojęciem polisolokaty kryje się produkt finansowy w formie ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym, który łączy w sobie elementy polisy na życie z cechami lokaty oszczędnościowo-inwestycyjnej. W myśl zawieranej umowy regularne, zazwyczaj comiesięczne wpłaty konsumenta na konto miały zostać przeznaczone na inwestycje w fundusze inwestycyjne. W teorii polisolokaty były kuszącą koncepcją generowania zysku z tytułu lokowania wpłaconych środków w funduszach o zróżnicowanym stopniu ryzyka. Na ich korzyść przemawiało również atrakcyjne oprocentowanie oraz fakt, że polisolokaty miały omijać tzw. podatek Belki. W praktyce produkt finansowy okazał się finansową pułapką, nie przynosił żadnych profitów. Ewentualne zyski w niewielkich kwotach absorbowane były przez dodatkowe opłaty oraz prowizje. Główny jednak problem sprowadzał się do tego, że nikt nie informował klienta o konieczności uiszczenia tzw. opłaty likwidacyjnej w związku z rezygnacją z polisolokaty.

 
Opłata likwidacyjna za wcześniejsze zakończenie umowy polisolokaty – ukryta pułapka

Popularność polisolokat sukcesywnie malała w związku z brakiem spodziewanych korzyści, dlatego wiele osób podejmowało decyzję o rezygnacji z usługi. Oszukani, co do kwot obiecywanych zysków, klienci masowo dążyli do rozwiązania podpisanych umów. Dopiero w momencie zdeklarowania chęci zerwania umowy dowiadywali się o konieczności uiszczenia tzw. opłaty likwidacyjnej. Opłata, nazywana również świadczeniem lub wartością wykupu, wynosiła zazwyczaj kilkadziesiąt procent wartości zgromadzonego kapitału. Obowiązek zapłaty był rodzajem sankcji za wcześniejsze zakończenie umowy ubezpieczenia. Warto nadmienić, że zazwyczaj wysokość opłaty likwidacyjnej nie wynikała bezpośrednio z postanowień umownych tylko tzw. tabeli opłat i limitów, która stanowiła załącznik do podpisywanej umowy.

 
Jak uzyskać zwrot kosztów opłat likwidacyjnych w polisolokatach?

Z uwagi na fakt, że rozwiązując umowę polisolokaty konsumenci tracili najczęściej zdecydowaną część lub nawet cały zgromadzony kapitał, zapisy dotyczące opłat likwidacyjnych zostały uznane jako niedozwolone postanowienia umowne. Dążąc do zatrzymania wpłaconych środków firmy ubezpieczeniowe rażąco naruszały interesy klienta. Ograniczały prawo konsumenta do swobodnego rozwiązania umowy i stawiały przeszkodę w procesie odzyskania wpłaconych pieniędzy. Chcąc odzyskać środki pobrane w ramach opłaty likwidacyjnej warto pamiętać, że przedawnienie roszczeń z tytułu jej pobrania wynosi 10 lat od momentu zerwania umowy. Jedynym sposobem na zwrot kosztów opłat likwidacyjnych w polisolokatach jest postępowanie sądowe, podczas którego należy wykazać, że zawarta z ubezpieczycielem umowa zawierała w tym względzie klauzulę niedozwoloną. Orzecznictwo sądów wskazuje, że istnieje też szansa na unieważnienie całej umowy. Przed podjęciem stosownych kroków warto się skonsultować z kancelarią prawną, która specjalizuje się w problemach związanych z prawem finansowym.