Przejdź do treści

Jak ustalana jest suma gwarancyjna w ubezpieczeniu mienia?

Co to jest zasiedzenie nieruchomości?

Niemalże każdy z nas gromadzi całymi latami swój majątek. Kupujemy mieszkanie, często z zastosowaniem kredytu hipotecznego, pracujemy na jego spłatę 20-30 lat, a później w jednym momencie możemy je stracić.

Warto zabezpieczyć się przed taką sytuacją wykupując ubezpieczenie domu lub mieszkania, z odpowiednio wysoką sumą gwarancyjną.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Ubezpieczenie domu lub mieszkania (https://www.lu.pl/ubezpieczenie-domu-mieszkania/) zaliczane jest do grona ubezpieczeń majątkowych, czyli ubezpieczeń mienia. W zależności od wyboru klienta, może ono obejmować zakresem ochrony tylko gołe mury i dach budynku, albo również elementy stałe, takie jak stolarka okienna i drzwiowa, panele podłogowe, tynki i wszelkie instalacje, a także elementy ruchome – sprzęty elektroniczne, meble i kosztowności. Im wyższy pakiet ubezpieczeniowy, tym z reguły wyższą składkę na ubezpieczenie domu lub mieszkania przyjdzie nam płacić, ale i ochrona świadczona przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe również będzie automatycznie wyższa. Składka uzależniona jest również od sumy gwarancyjnej, na jaką zawierane jest ubezpieczenie.

Ustalanie sumy ubezpieczenia

Suma gwarancyjna w ubezpieczeniu domu lub mieszkania powinna zagwarantować klientom całkowitą rekompensatę poniesionych szkód. Jest ona jednocześnie górną granicą finansowej odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń i wyznacza maksymalną wysokość odszkodowania, jakie można uzyskać z konkretnej polisy. Suma gwarancyjna w ubezpieczeniu mienia powinna odpowiadać jego wartości. Warto więc zlecić wycenę nieruchomości, która ma stać się obiektem ubezpieczenia i w ten sposób ustalić sumę gwarancyjną. Należy do niej dodać również wartość ruchomości i elementów stałych znajdujących się w mieszkaniu czy w domu. Wartość nieruchomości najczęściej ustala się w oparciu o ceny rynkowe domów czy mieszkań w danym mieście.

Zawyżona suma ubezpieczenia nie spowoduje wypłaty wysokiego odszkodowania z polisy mieszkaniowej, ponieważ zakład ubezpieczeń sam oszacuje straty klienta i na tej podstawie wypłaci mu świadczenie. Zbyt niska kwota wywoła zjawisko niedoubezpieczenia. Pomimo poniesienia szkód w majątku i posiadania ubezpieczenia domu lub mieszkania, klient dostanie zbyt niskie odszkodowanie, nawet przy wypłacie pełnej sumy gwarancyjnej. Nie będzie ona wystarczająca do tego, aby np. po pożarze dotychczasowego lokalu mieszkalnego, nabyć nowy o podobnym standardzie i w podobnej lokalizacji.