Od marca bieżącego roku funkcjonują nowe przepisy o kredycie konsumenckim, które wprowadzono ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. „o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw”. Nowe uregulowania miały na celu przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo klientów korzystających z firm pożyczkowych z sektora pozabankowego. Po kilku miesiącach funkcjonowania zmienionych przepisów warto przyjrzeć się, jak wpłynęły one na pożyczki internetowe, szczególnie popularne chwilówki.

Najważniejsze zmiany w ustawie

Najważniejsze zmiany w przepisach o kredycie konsumenckim dotyczyły kosztów pożyczek, ponieważ wiele firm oprócz ustawowych odsetek pobierało od klientów bardzo wysokie opłaty dodatkowe, których suma nierzadko była zbliżona do kwoty udzielonej pożyczki. Szczególnie wysokie opłaty dotyczyły prowizji oraz kosztów windykacji. W przypadku tych ostatnich dochodziło do absurdalnych sytuacji, gdy za wysłanie jednego wezwania do zapłaty do nierzetelnego klienta, firmy żądały od niego opłaty rzędu 100 złotych. Tak wysokie koszty skutkowały tym, że wielu pożyczkobiorców mając problem z terminową spłatą zaciągniętego zobowiązania, brało kolejne drogie pożyczki i wpadało w spiralę zadłużenia. Ustawodawca rozwiązał ten problem, wprowadzając w przepisach pojęcie maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu. Oblicza się je według specjalnego wzoru matematycznego, który w skrócie oznacza, że koszty te nie powinny przekraczać sumy:

  • 25% całkowitej kwoty pożyczki
  • oraz 30% całkowitej kwoty pożyczki w skali roku.

Co więcej, w całkowitej sumie tych pozaodsetkowych kosztów powinny znaleźć się wszelkie opłaty związane z pożyczką (oprócz ustawowych odsetek), a więc także koszty windykacji i koszty przedłużania terminu spłaty pożyczki (do 120 dni od daty jej wypłacenia pożyczkobiorcy).

Ustawa wprowadziła również ważną zasadę zwrotu wszystkich opłat pobranych od klienta, jeśli umowa o kredyt konsumencki nie została zawarta lub kwota kredytu (pożyczki) nie została wypłacona przez kredytodawcę w terminie wskazanym w umowie.

Zgodnie z nowymi przepisami instytucją pożyczkową może być teraz wyłącznie firma mająca jedną z dwóch form prawnych: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej. Dodatkowo jej kapitał zakładowy powinien wynosić co najmniej 200 tysięcy złotych i musi być wniesiony wkładem pieniężnym. Kapitał ten nie może więc pochodzić np. z kredytu.

Efekty zmian

Nowe przepisy przyniosły dwojaki skutek, ponieważ przede wszystkim z rynku zniknęło wiele firm, natomiast te, które pozostały, dostosowały warunki udzielania pożyczek do nowych regulacji. Przykładowo maksymalny pozaodsetkowy koszt pożyczki przez internet w kwocie 1000 zł udzielonej na 30 dni powinien zgodnie z ustawą wynosić: 250 zł + 24,66 zł = 274,66 zł. Patrząc na koszty pożyczek w standardowych cennikach najpopularniejszych obecnie firm oferujących chwilówki online widać, że naliczane są właśnie takie lub nawet mniejsze kwoty (np. na SzybkaGotowka.pl, Pozyczkomat.pl, Pandamoney.pl). Tak naprawdę jednak klienci tych firm mogą korzystać z dużo tańszych pożyczek dzięki licznym promocjom, takim jak pierwsza pożyczka za darmo, czy zniżek dla stałych klientów. Kolejnym efektem zmian w ustawie jest to, że z tabeli opłat najlepszych firm pożyczkowych zniknęły opłaty dotyczące windykacji. Standardem wśród renomowanych pożyczkodawców stało się umieszczanie na witrynach internetowych wzorów dokumentów np. ramowej umowy pożyczki, danych na temat firmy (forma prawna, numer Regon, adres siedziby itp.), a także przedstawianie w przejrzysty sposób warunków finansowych każdej pożyczki.

Dzięki tym wszystkim działaniom firmy oferujące chwilówki są dzisiaj cenionymi i godnymi zaufania instytucjami finansowymi, z usług których korzysta coraz więcej osób.