Przejdź do treści

Jak odzyskać pieniądze pożyczone znajomemu?

Jak odzyskać pieniądze pożyczone znajomemu?

Pożyczanie pieniędzy od znajomych lub rodziny to powszechna praktyka, szczególnie w przypadku mniejszych kwot, które są nam potrzebne na zawołanie. Problem może pojawić się w sytuacji, w której dłużnik mija się z zamiarem oddania pieniędzy. Co wtedy robić i w jaki sposób odzyskać swoje pieniądze?

Prywatna pożyczka – warto spisać umowę

Osoby, które proszą znajomego lub członka rodziny o pożyczkę pieniędzy, mogą negatywnie odbierać chęć spisania umowy, ponieważ zrozumieją to jako wyraz braku zaufania. Jednakże z perspektywy wierzyciela, czyli osoby, która pożycza komuś pieniądze, jest to rozwiązanie korzystne i znacznie ułatwiające odzyskanie długu.

W przypadku spisania umowy odzyskiwanie długu powinno przebiegać zgodnie z zapisami, jakie w tej umowie się znajdą. Jeśli takowych nie będzie, wówczas stosuje się przepisy ogólne, przewidziane w prawie cywilnym. Umowa stanowi ważny materiał dowodowy w procesie windykacji.

Nie mam umowy – jak odzyskać dług?

Prawo cywilne (art. 720, par. 2 kc) przewiduje, że pożyczki, których kwota przekracza tysiąc złotych, wymagają formy dokumentowej, czyli oświadczenia woli, które nie wymaga własnoręcznego ani elektronicznego podpisu. Konieczne jest jedynie utrwalenie informacji. Formą dokumentową mogą być np. wiadomości SMS, e-maile czy nagranie rozmowy. Forma dokumentowa, sporządzona w taki sposób, aby jej odczyt mógł być możliwy, również stanowi istotny materiał dowodowy.

Co w przypadku umowy ustnej?

Takie pożyczki są niestety dość powszechne, a osoba, która jej udziela może mieć utrudnione odzyskanie swoich pieniędzy. Warto pamiętać jednak o tym, że pomimo braku udokumentowania umowa nie traci ważności. Przedstawienie dowodów może być jednak trudne, tym bardziej, że w przypadku takich postępowań nie dopuszcza się dowodów z zeznań świadków ani z przesłuchania stron postępowania.

Pisemne upomnienia

W takim wypadku warto ponaglać dłużnika o spłatę należności w formie pisemnej, np. listem poleconym z potwierdzeniem odbioru czy nawet wiadomości e-mail z żądaniem potwierdzenia odczytania. Takie próby polubownego odzyskania długu powinny być pierwszym poczynionym w kierunku krokiem.

Skorzystaj z pomocy prawnika

Prawnik może pomóc Ci już na etapie polubownego rozwiązania sporu, np. uczestnicząc w mediacjach czy sporządzając wezwanie do zapłaty. Pismo z kancelarii prawnej jest bardzo często wystarczająco motywującym czynnikiem do spłacenia długu.

Windykacja sądowa

W przypadku braku woli dłużnika do oddania pieniędzy pozostaje wejście na drogę sądową. W tym przypadku również konieczna będzie pomoc prawnika, który nie tylko sformułuje pozew i przygotuje stosowne dokumenty, ale też wykorzysta swoje doświadczenie podczas prowadzenia spraw i pomoże uzyskać pomyślnie orzeczenie sądu.

Rozważ wszystkie za i przeciw

Jeśli decydujesz się pożyczyć znajomemu lub komuś z rodziny pieniądze, pamiętaj o tym, żeby dobrze przekalkulować ryzyko. Już samo nieoddanie kwoty w umówionym terminie nieco pogorszy relacje, a skorzystanie z pomocy prawnej lub wejście na drogę sądową może doprowadzić do zerwania więzi. Dlatego przed udzieleniem prywatnej pożyczki zastanów się, czy kwota ta będzie warta pogorszenia się relacji lub nawet utraty przyjaciół.