Prowadzenie własnej działalności gospodarczej on line to nie lada wyzwanie. Na przedsiębiorców czyha wiele trudności, a brak świadomości prawnej stanowi poważne zagrożenie. Podstawową rzeczą, o którą powinny zadbać firmy z branży e-commerce, jest ochrona nazwy sklepu internetowego. Choć nie ma obowiązku rejestracji znaku towarowego, aktualny porządek prawny przewiduje jedynie minimalną ochronę dla osób, które tego nie zrobią. A to często jest za mało w walce z nieuczciwą konkurencją.

E-commerce rośnie w siłę.

Obecnie nie ma chyba rzeczy, której nie moglibyśmy kupić przez internet. Zakupy on line w czasach ciągłej pogoni za pieniądzem i nieustannego braku czasu, to bardzo wygodne i praktyczne rozwiązanie, z którego korzystają na co dzień miliony osób na cały świecie.

Według najnowszych raportów, wartość polskiego e-handlu szacuje się już na około 40 miliardów złotych! Konkurencja jest ogromna, a właściciele sklepów internetowych prześcigają się w pomysłach, jak wyróżnić się na tle innych. Inwestują pokaźne sumy w pozycjonowanie strony i budowanie świadomości marki sklepu wśród konsumentów.

Skuteczna reklama jest możliwa dzięki dobrze dobranej nazwie, która ma zapaść w pamięć i być kojarzona z konkretnym produktem lub usługą. Dobra nazwa to nie tylko taka, która jest prosta i jednocześnie oryginalna, nie sprawia problemów z pisownią i wymową, ale także taka, która niesie za sobą pewien przekaz – nawiązuje do charakteru danej działalności i buduje nasz wizerunek przez długie lata.

Silna marka potrafi być magnesem na klientów.

John Stuart – dyrektor korporacji Quaker – zwraca uwagę na to, jak ważna jest marka w prowadzeniu własnego biznesu: „Gdyby trzeba było podzielić firmę, to oddałbym majątek, halę produkcyjną i wyposażenie, a sobie zatrzymałbym markę – i tak wyszedłbym na tym o wiele lepiej”.

Jak widać, nazwa sklepu to najcenniejsze aktywo przedsiębiorcy, nieoszlifowany diament, na który czyha wiele zagrożeń. Większość z przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z tego jak wartościowa jest nazwa ich firmy, czy też logo umieszczane na produktach. Tymczasem to ono pozwala im wyróżnić się na rynku i wpłynąć na decyzje zakupowe konsumentów. Oznaczenie przedsiębiorstwa to najcenniejszy jego składnik, dlatego też wymaga skutecznej ochrony prawnej (o czym można przeczytać także tutaj)

Przeczytaj:

23 powody dlaczego warto zastrzec nazwę sklepu internetowego jako znak towarowy:

Nieuczciwa konkurencja

Rozpoznawalna na rynku marka jest kluczem do sukcesu.

To nie tylko nazwa, pod którą działa firma, ale również logo wykorzystywane w działaniach marketingowych. Z punktu widzenia prawnego jest to znak towarowy, który można zarejestrować w Urzędzie Patentowym.

Marka daje niebywałą przewagę nad konkurencją, budzi konkretne emocje i skojarzenia, wiąże się z rozpoznawalnością i świadomością odbiorców. Podszywanie się pod już istniejącą nazwę sklepu internetowego, posługiwanie się podobnym logo czy wykupienie podobnej domeny to tylko przykładowe czyny nieuczciwej konkurencji, do których zdolni są nasi biznesowi rywale.

Choć wydaje się to nieprawdopodobne nazwę sklepu można ukraść. Trolle od znaków towarowych wykorzystują do tego Urząd Patentowy. Po prostu widząc, że dany sklep nie chroni swojej marki samodzielnie dokonują zgłoszenia. Uzyskane świadectwo rejestracji wykorzystują później do szantażu przedsiębiorcy. Temu jak się przed nimi bronić poświęcone jest poniższe nagranie:

Internet jest niczym dżungla – słabszy przegrywa, silniejszy wygrywa. Przypadków nielegalnego wykorzystania marki firmy w sieci nie sposób zliczyć. Wiele jest osób, które mogą nam zaszkodzić i niekoniecznie musi to być nasz konkurent w danej branży. Życie pisze różne scenariusze. Były wspólnik, najbardziej zaufany pracownik, członek rodziny, który kiedyś był naszym dobrym przyjacielem, może kiedyś okazać się największym wrogiem i poważnie nam zaszkodzić.

Dlatego też każdy przedsiębiorca prowadzący biznes w sieci, powinien być świadomy tego, jakie możliwości w zakresie ochrony znaku towarowego przewiduje prawo. Wszystko po to, aby zainwestowane w promocję marki czas i pieniądze, nie poszły na marne.

Rejestrować znak towarowy, czy nie?

Najskuteczniejszym sposobem ochrony marki, jest zastrzeżenie znaku towarowego w Urzędzie Patentowy. Sama rejestracja firmy w KRS lub CEIDG nie gwarantuje nam wyłączności do nazwy.

Co prawda kodeks cywilny oraz ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przewidują podstawową ochronę mark, ale w razie mogącego się wywiązać sporu będziemy musieli wykazać zakres tej ochrony. Aby udowodnić ogólnopolski jej zasięg, będziemy musieli zebrać dużą ilość dowodów. Finalnie i tak wszystko będzie zależało od tego jak zinterpretuje je sędzia. A może on uznać, że zakres tej ochrony obejmuje jedynie teren miasta w którym działamy.

Te niedogodności nie występują, jeżeli nazwę sklepu internetowego zarejestrujemy w Urzędzie Patentowym. W takim przypadku, w sporze wystarczy przedłożyć świadectwo ochronne, aby precyzyjnie wykazać zakres przysługującej nam ochrony. W tym dokumencie będziemy bowiem widnieć jako właściciele praw. Poza tym znajdują się tam informacje:

  • od kiedy obowiązuje ochrona;
  • na jakim terytorium;
  • do jakiego znaku (nazwy czy logo);
  • w zakresie jakich towarów i usług.

Przy okazji zobacz co lepiej zastrzec- nazwę czy logo:

Co to jest w ogóle znak towarowy?

Wiemy już, że rejestracja znaku towarowego w urzędzie patentowym pozwoli nam uniknąć wielu poważnych problemów. Pytanie jednak co tak naprawdę możemy zarejestrować?

W praktyce najczęściej przedmiotem rejestracji jest firmowa nazwa lub logo. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby zarejestrować inne oznaczenia spełniające ustawowe wymogi. Ważne, aby dało się wyrazić w formie graficznej i pełniło funkcję odróżniającą dany towar lub usługę, od tych oferowanych przez innych przedsiębiorców.

W przypadku działalności gospodarczej prowadzonej w sieci, zarejestrować można domenę internetową. Mogą to być również wyrazy, slogany reklamowe, etykiety, rysunki, formy przestrzenne, melodie a w wyjątkowych przypadkach kolory!

Mimo tak wielu możliwości, niektóre znaki towarowe nie mogą zostać zarejestrowane, z uwagi na to, że nie spełniają swojej podstawowej, odróżniającej funkcji. Szczególnie problematyczne są znaki opisowe. Na przykład, rejestracja słownego znaku towarowego „e-perfumy” spotka się zapewne z odmową eksperta, ponieważ wskazuje jedynie na rodzaj oferowanych usług- sprzedaży perfum w sklepie internetowym. Więcej na ten temat można dowiedzieć się z nagrania:

Procedura rejestracji znaku towarowego

Decydując się na rejestracje oznaczenia naszego sklepu internetowego, w pierwszej kolejności powinniśmy sprawdzić, czy nie istnieją już znaki towarowe takie same lub podobne. Aby nie popełnić na tym etapie błędu warto takie badanie zlecić rzecznikowi patentowemu.

Taki zabieg pozwoli uniknąć sytuacji, że wejdziemy w nazwę, która narusza cudze prawa. To z kolei nie tylko doprowadzi do tego, że swojego znaku nie zarejestrujemy, ale narazimy się na konieczność zapłaty odszkodowania. Nie mówiąc już o tym, że będziemy musieli zmienić nazwę, pod którą działamy.

Samą procedurę rejestracji rozpoczyna złożenie wniosku. Cała procedura (przy założeniu, że nie wystąpią żadne problemy) przed polskim Urzędem Patentowym trwa około 6 miesięcy. W przypadku znaków unijnych jedynie 4 miesiące. Opłaty urzędowe uzależnione są od ilości wskazanych w zgłoszeniu klas oraz terytorium ochrony.

Ochrona uzyskana w wyniku rejestracji znaku towarowego jest skuteczna przez okres 10 lat i może być przedłużona. Mimo tego, że trzeba za nią zapłacić, warto zainwestować w maksymalną ochronę maki. Spory o prawa do marki kosztują nieporównywalnie więcej i ciągną się latami. Taką rejestrację można więc porównać do ubezpieczenia. Doceniamy je kiedy dojdzie do wypadku.

Korzyści wynikające z rejestracji znaku towarowego.

Na skutek rejestracji znaku towarowego uzyskujemy urzędowe potwierdzenie tego, że jesteśmy właścicielami marki. To najskuteczniejsza broń w walce o nasze prawa, w przypadku ich ewentualnego naruszenia przez nieuczciwą konkurencję.

Z chwilą uzyskania świadectwa ochronnego uzyskujemy monopol prawny na dane oznaczenie. Osoby, które się do niego zbytnio przybliżą złamią prawo. W takim przypadku możemy domagać się nie tylko zaprzestania używania takiego znaku, ale także stosownego odszkodowania.

Uregulowane kwestie własnościowe to także dobry sposób na wyjście z kryzysu. Każdy zarejestrowany znak towarowy ma możliwą do wyliczenia wartość materialną. W przypadku problemów finansowych, jego własność może być przeniesiona na inny podmiot w drodze umowy sprzedaży. Nabywca jest w stanie słono zapłacić za znak, który cieszy się rozpoznawalnością na rynku. Sprzedaż praw do znaku towarowego polepszyć sytuację finansową dłużnika.

Nazwa firmy stanowi swojego rodzaju fundament, na którym z mozołem budujemy wizerunek naszego przedsiębiorstwa. Zaskarbienie sobie serc konsumentów i zyskanie ich zaufania nie jest proste, chociażby ze względu na ogromną konkurencję. Wymaga dużej siły przebicia i pomysłowości. Warto uzbroić się więc w skuteczną broń i zapewnić naszej firmie maksymalną ochronę, aby budowana przez lata rozpoznawalność w ułamku sekundy nie legła w gruzach.