Nie tylko pomysł na firmę jest kluczem do sukcesu, ale również rodzaj prowadzonej działalności. W Polsce dostępnych jest kilka form, które dostosować można do charakteru firmy. Każda z nich różni się nie tylko obowiązkami podczas zakładania i prowadzenia, ale również sposobem rozliczania z Urzędem Skarbowym czy odpowiedzialnością za zobowiązania.

Indywidualna działalność gospodarcza najlepsza dla małych przedsiębiorstw

Zaletą prowadzenia tego typu działalności gospodarczej jest to, że właściciel jest tylko jeden. Może więc swobodnie podejmować wszystkie decyzje, ale jednocześnie to on ponosi ich konsekwencje. Jeśli zaciągnie zobowiązania na firmę, z momentem jej likwidacji, długi wciąż muszą być płacone. Niewątpliwą korzyścią jest natomiast brak wymagań prawnych względem kapitału na rozpoczęcie działalności. Tak naprawdę właściciel firmy w dniu jej rejestracji nie musi posiadać żadnej kwoty na start, jeśli charakter działalności tego nie wymaga. Plusem indywidualnej działalności gospodarczej jest także łatwość jej założenia. Wystarczy wypełnić wniosek, można to zrobić w formie elektronicznej i złożyć go w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zarejestrowanie firmy w CEIDG jest nieodpłatne. Bardzo ważne, by o tym wiedzieć, ponieważ często do właścicieli nowo otwartych firm przychodzą wezwania do zapłaty za zarejestrowanie działalności gospodarczej. Są one oczywiście fałszywe i nie należy na nie odpowiadać, a tym bardziej uiszczać jakichkolwiek opłat. Następnie należy wybrać formę opodatkowania oraz zgłosić fakt założenia firmy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Spółki kapitałowe dla dużych przedsiębiorstw

Najczęściej spółkę handlową zakładają wspólnicy, którzy otwierają dużą firmę. Powodem tego są większe nakłady finansowe wymagane, by rozpocząć ten rodzaj działalności. Wspólnicy muszą wnieść do spółki wkład w postaci kapitału zakładowego, a dodatkowo muszą posiadać w odpowiedniej wysokości kapitał odrębny od majątków osobistych. Odpowiedzialność za zobowiązania ponosi spółka i jej kapitał, natomiast majątek wspólników lub akcjonariuszy jest bezpieczny. W celu oddzielenia zadań i obowiązków właścicieli spółki od zarządzających spółką, tworzy się odrębne organy spółki. Spółki kapitałowe regulowane są przez Kodeks spółek handlowych. Wyróżnia się dwa rodzaje spółek kapitałowych:

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – wymagany jest kapitał zakładowy w wysokości nie mniejszej niż 5 000 złotych. Spółka musi być zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców, natomiast umowę spółki należy sporządzić w formie aktu notarialnego. Zaletą spółki jest brak odpowiedzialności finansowej wspólników, co oznacza, że w przypadku problemów finansowych spółki, ich majątek prywatny nie będzie brany pod uwagę w celu uregulowania zaległości. Jest to również forma działalności obarczona niskim ryzykiem;

spółki akcyjne – minimalny kapitał zakładowy to 100 000 złotych. Za zobowiązania odpowiada swoim majątkiem spółka.

Pomoc adwokatów: https://pbkb-adwokaci.pl/

undefined

Przeczytaj też: