Przejdź do treści

Formularz PIT-36 – nie tylko dla przedsiębiorców

Formularz PIT-36 - nie tylko dla przedsiębiorców

PIT-36 jest dokumentem służącym do rozliczania przychodów uzyskanych bez pośrednictwa płatnika, które zostały opodatkowane na zasadach ogólnych, wedle skali podatkowej 18% i 32%. Chociaż kojarzony jest z działalnością gospodarczą, w niektórych przypadkach muszą go złożyć osoby, które nie prowadzą firmy. Sprawdź, czy nie dotyczy to Ciebie.

Formularz PIT-36 obejmuje rozliczenia:

 • przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, która wymaga prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów,

 • przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej, także opodatkowanych według zasad ogólnych,

 • przychodów z działalności wykonywanej osobiście, jeśli zaliczki na podatek wpłacane były samodzielnie przez podatnika,

 • przychodów z najmu, dzierżawy, podnajmu i innych tego typu umów rozliczanych wedle zasad ogólnych,

 • przychodów z zagranicy (należy dołączyć załącznik PIT/ZG),

 • przychodów z tzw. innych źródeł (m.in. niektóre stypendia, alimenty, środki wypłacone po śmierci członka OFE, odszkodowania).

Osoby prowadzące działalność gospodarczą lecz rozliczające się ryczałtem ewidencjonowanym nie składają deklaracji PIT-36, o ile nie posiadają dwóch rodzajów działalności. W przypadku mieszanego sposobu rozliczania mają obowiązek złożyć dwie odrębne deklaracje – PIT-36 dla opodatkowania według zasad ogólnych oraz PIT-28 dla rozliczania ryczałtem ewidencjonowanym.

PIT-36 muszą wypełnić także rodzice, których dzieci niepełnoletnie uzyskały przychód z tytułu:

 • renty,

 • kapitałów pieniężnych,

 • praw majątkowych,

 • najmu,

 • dzierżawy.

W takiej sytuacji do formularza PIT-36 należy dodać załącznik PIT/M. Jeśli dziecko uzyskało przychód z innych niż wymienionych źródeł, np. z umowy o dzieło, składa odrębny PIT-37 (wpisując jako podatnika siebie), a rodzice jedynie podpisują zeznanie.

Formularz PIT-36 obowiązuje również w niektórych sytuacjach podatników składających PIT łącznie z małżonkiem. Dotyczy to na przykład sytuacji, w której jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą a drugi jest zatrudniony na umowie o pracę. PIT-36 nie może być składany łącznie z małżonkiem bądź dzieckiem (jako samotny rodzic), jeśli podatnik, małżonek podatnika lub dziecko:

 • uzyskuje przychody opodatkowane na PIT-28, PIT-36L,

 • uzyskuje przychody opodatkowane katą podatkową bądź podatkiem tonażowym.

Formularz PIT-36 przyjdzie nam składać również w wypadku, gdy rozliczamy stratę z lat ubiegłych.

PIT-36 nadto jest przeznaczony dla podatników:

 • korzystających z kredytu podatkowego, czyli zwolnienia z obowiązku płacenia zaliczek na podatek i podatku rocznego, na co ma wpływ rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej bądź w roku przypadającym na dwa lata po tym roku,

 • którzy muszą dokonać doliczenia zgodnie z art. 44 ust. 7F ustawy nieopłacanych wcześniej zaliczek na podatek, co wynika ze stosowania kredytu podatkowego.

Formularze podatkowe, które muszą wypełniać nie tylko przedsiębiorcy, ale i w przypadku PIT-36 również osoby prywatne uzyskujące przychody bez pośrednictwa podatnika, stwarzają dość często problemy względem ich prawidłowego wypełnienia. Warto zatem skorzystać z dostępnych programów do wykonywania rozliczeń.

Do rozliczenia PIT-36 (oraz innych formularzy) posłuży program dostępny na stronie rozliczeniepit.pl/program-do-pit-2015.