W celu zorganizowania pochówku należy postarać się o kartę i akt zgonu, które następnie należy przedłożyć zakładowi pogrzebowemu. Tego typu firmy oferują kompleksowe usługi w zakresie organizacji pochówku. Ceremonię pożegnalną osoby zmarłej można również zorganizować samemu, chociaż jest to czasochłonne i bywa problematyczne ze względu na emocje, towarzyszące śmierci bliskiej osoby.

Niezbędne dokumenty przy organizacji pochówku

Podstawowym dokumentem, umożliwiającym uruchomienie procedur, związanych z pogrzebem jest karta zgonu. Wydawana jest ona przez lekarza, stwierdzającego całkowity zanik funkcji życiowych. Następnie z tym dokumentem należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, w celu wystawienia aktu zgonu, który jest podstawą do organizacji pochowku, uruchomienia procedury spadkowej oraz wypłaty zasiłku przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wybór zakładu pogrzebowego

Zakład pogrzebowy zajmuje się wszystkimi formalnościami związanymi z organizacją pochówku. Przy jego wyborze najlepszą opcją jest skorzystanie z platformy usług pogrzebowych Bluneral, w której znajduje się baza najlepszych firm, zajmujących się organizacją pochówku. Podstawą do rozpoczęcia procedury jest dostarczenie do wybranego zakładu pogrzebowego wdanej przez lekarza karty zgonu. Na początku ustalane są takie formalności, jak:

  • data pochowku,
  • wybór cmentarza,
  • wybór trumny,
  • wybór obrządku, w jakim ma odbyć się pogrzeb.

Zakłady zapewniają kompleksową obsługę pochówku, łącznie z usługami pogrzebowymi, w tym szczególności: przewozem ciała do chłodni, organizacją konduktu, wydrukowaniem nekrologów oraz kosmetyką osoby zmarłej. Co więcej, tego typu firmy (po napisaniu stosownego oświadczenia) zajmują się również odebraniem zasiłku pogrzebowego z ZUS-u.

Samodzielna organizacja pochówku

Samodzielna organizacja pochówku jest czasochłonna i wymaga większego nakładu pracy, aniżeli zlecenie tego zakładowi pogrzebowemu. Na jej korzyść przemawia jedynie zminimalizowanie kosztów. Przy samodzielnej organizacji pochówku należy pamiętać o: zamówieniu trumny, karawanu i konduktu żałobnego. Należy również wynająć grabarza i postarać się o miejsce na cmentarzu. Nie ma natomiast konieczności przewożenia ciała do chłodni, bowiem przez 72 godziny osoba zmarła może przebywać w domu. Takie postępowanie nie jest zalecane w lecie oraz w mieszkaniach.

Ewa Zwolak