Przejdź do treści

Docieplanie bloku i ulga

Spółdzielnia mieszkaniowa dociepla ściany prawie nowego budynku (zasiedlonego w listopadzie 1997 r.) przy częściowej odpłatności lokatorów. Dostanę za to rachunek VAT. Czy mogę ten wydatek odpisać od podatku i w jakiej formie – pyta pan Grzegorz K.
Nie ma przeszkód, by skorzystać z ulgi podatkowej. Jest tylko kwestia: z ulgi budowlanej, czy z ulgi na remont?

Korzystniej byłoby skorzystać z tej pierwszej. Wówczas jednak spółdzielnia powinna cały wydatek na ocieplenie budynku potraktować jako prace związane z budową bloku. Choć mieszkania zostały już zasiedlone, jest to możliwe. Bowiem aż do ostatecznego rozliczenia inwestycji (łącznie z kosztami infrastruktury) spółdzielnia ma prawo żądać od swoich członków uzupełniania wkładu budowlanego związanego z mieszkaniem w budynku zrealizowanym w ramach takiej inwestycji. Często zresztą takie ostateczne rozliczenie następuje po kilku latach i podatnik nie traci prawa do odliczenia go w ramach dużej ulgi budowlanej – jeśli tylko otrzymuje zaświadczenie od spółdzielni, iż dana wpłata miała charakter uzupełnienia wkładu budowlanego. Oczywiście, pod warunkiem, że nie wykorzystał jeszcze w pełni ulgi budowlanej. W przypadku pana Grzegorza na pewno jednak nie ma tego problemu. Nawet jeśli w ubiegłym roku wykorzystał cały limit ulgi budowlanej, to przecież w tym roku limit ten, po zwaloryzowaniu, wynosi 154.000 zł. A trudno przypuszczać, że jego wkład w docieplenie budynku wynosi więcej niż różnica między limitem tego- i ubiegłorocznym).

Co prawda zarówno w przypadku ulgi budowlanej jak i remontowej obowiązuje ta sama zasada: odpisujemy od podatku19 proc. wydatku nie przekraczającego limit, to jednak jeśli jest możliwość rozliczenia wydatku w ramach dużej ulgi budowlanej zamiast ulgi remontowej, warto skorzystać z tego wariantu, pozostawiając limit ulgi remontowej na inne wydatki. Jest on wszak ustalony tylko na trzy lata i nawet jeśli obecnie nie planujemy wydatków na remont, to trudno przewidzieć, czy np. takiej potrzeby nie będziemy mieli np. pod koniec 2002 roku.

Jeśli więc spółdzielnia nie planowała rozliczenia wydatków związanych z ocieplaniem budynku w formie uzupełnienia wkładu budowlanego, warto podpowiedzieć jej władzom, by wybrała taki wariant. Ale, by nie było wątpliwości dodajmy, że nie ma przeszkód, by ów wydatek rozliczyć w formie tzw. refaktury VAT.

W szczegółach przedstawia się to w ten sposób, że spółdzielnia wynajmuje do prac wykonawcę, dbając, by był on podatnikiem VAT (tylko bowiem w takim przypadku – niezależnie od formy rozliczeń – można wydatki takie odliczać w ramach ulgi remontowej). Po otrzymaniu od niego faktury za wykonane prace “rozpisuje” ową fakturę na poszczególnych członków. Oni zaś indywidualnie rozliczają wydatek w ramach swoich ulg remontowych (19 proc. wydatku odliczają od podatku w ramach limitu ulgi na remont mieszkania). Nie ma przy tym znaczenia, czy spółdzielnia sama jest podatnikiem VAT czy nie.