Przejdź do treści

Dochody za granicą i ulgi

Pani Wanda M. od kilku lat jest zarejestrowana jako bezrobotna bez prawa do zasiłku. Podobnie jak dwaj synowie jest na utrzymaniu męża. Mąż od 1991 r. legalnie pracuje w Austrii i tam płaci bardzo wysoki podatek, gdyż jest traktowany jako osoba samotna. Do tej pory państwo M. nie korzystali z żadnych ulg, bo ani pani Wanda, ani jej maż nie składali zeznań podatkowych. Pani Wanda pyta, czy ma prawo do jakichkolwiek ulg i odpisów?

Niestety, nie. Ulgi i odpisy podatkowe wiążą się ściśle z podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Ten zaś pojawia się tylko wtedy, gdy jest jakiś dochód do opodatkowania (przychód z pracy, z działalności gospodarczej, z najmu, niektórych kapitałów pieniężnych, umowy prywatnej renty itd.). A z takimi nie mamy tu do czynienia. Na gruncie polskiego prawa podatkowego nie może więc być mowy o korzystaniu z jakichkolwiek ulg czy odliczeń.

Ponieważ aktualnie Polska ma zawartą umowę z Austrią w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu lub dochodu i majątku (Dz.U. Nr 41, poz. 177 z 1992 r.) nie ma powodu, by w Austrii pan M. był traktowany jako osoba samotna.

Tak było zapewne w 1991 r., gdy pan M. rozpoczynał w Austrii pracę i płacił pierwszy podatek, a wspomniana umowa jeszcze nie obowiązywała. Być może nie wie, że od 1992 r. sytuacja zupełnie się odmieniła i w związku z tym nie korzysta z uprawnień wynikających z miejscowego prawa. Powinien więc w tamtejszym urzędzie podatkowym sprawdzić czy przypadkiem traktowanie go jako osoby samotnej nie jest bezpodstawne, skoro ma na utrzymaniu żonę i dwoje dzieci w kraju ojczystym, z którym Austrię wiąże wspomniana umowa.