W ostatnim czasie zgłosił się do nas Pan Tomek, który pytał o to jakie dane powinny zostać zamieszczone w umowie zlecenia. Z pewnością odpowiedź na swoje pytanie odnalazł on już na innych stronach internetowych, ale nauczeni doświadczeniem pragniemy zamieścić tu informacje na ten temat, aby kolejni internauci nie musieli błądzić po sieci w poszukiwaniu tej wiedzy. Będzie ona dostępna u nas, za darmo 🙂

Standardowa umowa zlecenie zawierać powinna kilka newralgicznych danych. Przede wszystkim są to imiona i nazwiska osób lub nazwa firmy, pomiędzy którymi zawierana jest umowa. Znaleźć powinny się tam również informacje na temat ich daty i miejsca urodzenia, adresów zamieszkania, numeru PESEL, a przypadku firm adresu firmy i numeru NIP. Dodatkowo w umowie znaleźć powinny się numery dokumentów potwierdzających tożsamość obu stron umowy zlecenia.

W umowie zlecenia powinny znaleźć się również informacje na temat przedmiotu zlecenia, wynagrodzenia, jakie za realizację zlecenia otrzymać ma zleceniobiorca. Warto zemieścić w niej również termin, w jakim zlecenie ma być wykonane wraz z informacjami na temat odpowiedzialności, jakie za wykonanie zlecenia bierze na siebie zleceniobiorca. Dodatkowo można zawrzeć w niej również informacje na temat okresu jej wypowiedzenia.

Mamy nadzieję, że przedstawione przez nas niezbędne dane do umowy zlecenia przydadzą Ci się i ułatwią Ci przygotowanie takowej umowy. Z pewnością już wkrótce na naszej stronie znajdziesz wzór umowy zlecenia, który już całkowicie ułatwi Ci podpisanie takiej właśnie umowy.

Przeczytaj też: