Chyba zgodzisz się ze mną, że instytucja dobrowolnego poddania się karze niesie ze sobą nie tylko wiele korzyści dla oskarżonego, ale i konsekwencji. Osobą, u której może on uzyskać poradę co do opłacalności podjęcia takiej decyzji, jest adwokat karnista.

Na czym polega?

Śmiało można powiedzieć, że jest to swego rodzaju ugoda zawarta pomiędzy prokuratorem i oskarżonym. Jeśli winny przyzna się do popełnienia zarzucanego mu czynu, istnieje szansa na zakończenie postępowania bez wszczynania czynności dowodowych.

Kiedy możesz skorzystać z tego prawa

Aby sprawa mogła zakończyć się w ten sposób, muszą zostać spełnione pewne warunki, które określa KPK (Kodeks Postępowanie Karnego):

  1. Oskarżony musi jasno przyznać się winy i złożyć wymagane wyjaśnienia. W przeciwnym razie, czynności dowodowe zostaną tak czy siak przeprowadzone.
  2. Drugim warunkiem jest to, że po złożeniu stosownych wyjaśnień, wina oskarżonego i okoliczności popełnienia przez niego zbrodni nie budzą żadnych wątpliwości.
  3. Skazanie bez przeprowadzenia rozprawy musi być zgodne z interesami skazanego. Skazany musi zaakceptować uzgodnione z prokuratorem ustalenia dotyczące kary i koniecznych do zastosowania środków.

 Kiedy warunki te zostaną spełnione, prokurator występuje do sądu o wydanie wyroku skazującego, opartego na wcześniej zawartym porozumieniu.

 Warto jednak pamiętać, że możliwość dobrowolnego poddania się karze mają jedynie osoby oskarżone o popełnienie występków zagrożonych maksymalną możliwą karą pozbawienia wolności do lat dwunastu. Sprawy o zbrodnie w ogóle nie mają możliwości zakończenia w ten sposób, bez przeprowadzenia koniecznego postępowania dowodowego.

Czy warto dobrowolnie poddać się karze?

Skazanie bez postępowania ma sens jedynie wtedy, jeśli oskarżony faktycznie popełnił wykroczenie i nie ma szans na wyjście z postępowania obronną ręką. Poddanie się karze może pomóc zminimalizować ewentualne straty oraz sprawia, że oskarżony pośrednio ma wpływ na wysokość swojej kary – musi bowiem jej warunki zaakceptować.

Drugą zaletą takiego rozwiązania jest jego przewidywalność oskarżony z góry zna wynik zakończenia postępowania, co oszczędza mu masę nerwów i stresu. Nie musi on brać udziału w wyczerpującym postępowaniu dowodowym i kolejnych rozprawach. Często nie musi być nawet obecny podczas ostatecznego wydania wyroku przez sąd.

Jednak nie zawsze warto

Warto jednak wiedzieć, jakie konsekwencje może nieść ze sobą dobrowolne poddanie się karze. Prawo karne mówi, że po podjęciu takiej decyzji oskarżony może się jeszcze z niej wycofać – do pewnego momentu oczywiście. Niemniej jednak w takim przypadku ciężkie, a właściwie niemożliwe, będzie udowodnienie własnej niewinności. Kto niewinny bowiem przyznałby się do winy?

Zastanów się i podejmij właściwą decyzję

Na dobrowolne poddanie się karze warto zdecydować się na dłuższym namyśle, już po rozważeniu wszystkich możliwych opcji. Nie warto też negocjować samemu – bez znajomości przepisów można wytargować karę całkiem nieadekwatną do popełnionych czynów. Dlatego przed podjęciem jakichkolwiek kroków, warto skorzystać z pomocy adwokata, specjalizującego się w sprawach karnych, który dobrze zna praktyki sądowe.