Czy pomoc prawnika pozwoli na uzyskanie lepszego odszkodowania komunikacyjnego?

Czy pomoc prawnika pozwoli na uzyskanie lepszego odszkodowania komunikacyjnego?

Miałeś wypadek komunikacyjny? Sprawdź jakie odszkodowania możesz uzyskać w mieście Gdańsk!

Czym jest odszkodowanie komunikacyjne?

Odszkodowania komunikacyjne to nic innego jak świadczenia przysługujące osobom poszkodowanym lub pokrzywdzonym w wyniku wypadku drogowego lub kolizji, o ile osoba nie jest sprawcą zdarzenia. Świadczenie to ma służyć rekompensacie, lub naprawie szkód wyrządzonych przez ww. zdarzenie. 

Odszkodowania komunikacyjne wypłacane są zazwyczaj przez ubezpieczyciela, który ponosi odpowiedzialność finansową za powstałe szkody. To ta instytucja wypłaca kwotę, która powinna zadośćuczynić, lub zapewnić zabezpieczenie finansowe w całym procesie powrotu do zdrowia, czy też opłacić rehabilitację.

Odszkodowania są bardzo potrzebną pomocą w niespodziewanej sytuacji życiowej, która często całkowicie zmienia ustalone plany. Warto przemyśleć opcję ubezpieczenia u zewnętrznego ubezpieczyciela, który poniesie koszty rekonwalescencji w przypadku wypadku lub kolizji. Ubezpieczenie bardzo często pokrywa koszty naprawy pojazdu biorącego udział w zdarzeniu, a także przede wszystkim zabezpiecza nasz powrót do pełni sprawności, jeśli dojdzie do jego uszczerbku.

Kiedy ubiegać się o odszkodowanie komunikacyjne z OC sprawcy?

O odszkodowanie komunikacyjne z OC sprawcy możesz ubiegać się w określonych przypadkach, zwłaszcza wtedy gdy szkoda powstała w związku z ruchem pojazdu. Pojęcie szkody jest rozległe i obejmuje także inne czynności takie jak:

  • postojem bądź zatrzymaniem pojazdu mechanicznego
  • wysiadaniem bądź wsiadaniem do pojazdu mechanicznego
  • załadowywaniem bądź rozładowywaniem pojazdu mechanicznego

Warto pamiętać o tym, że odszkodowania komunikacyjne mogą otrzymać wszyscy poszkodowani uczestnicy wypadku (tacy jak pasażerowie, pieszy, rowerzyści) pod warunkiem, że nie są jego sprawcą. 

Czy warto skorzystać z pomocy prawnika przy staraniu się o odszkodowanie komunikacyjne?

Odpowiedź jest prosta – tak. Początkowe propozycje odszkodowań często mogą być zaniżone bądź ubezpieczyciel z góry go odmawia. Dobry prawnik, znający zawiłości ubezpieczeń może nie tylko pomóc uzyskać lepsze odszkodowania komunikacyjne, ale także przeprowadzi Cię przez każdy etap postępowania od momentu zgłoszenia szkody, po reprezentację w sądzie. Jeśli szukasz pomocy przy odszkodowaniach w Gdańsku, postaw na doświadczoną i skuteczną kancelarię.