Rozmiar tragedii, która związana jest ze śmiercią najbliższej osoby nie jest obiektywnie policzalny. Zwłaszcza, jeżeli śmierć bliskiego następuje nieoczekiwanie oraz w tragicznych okolicznościach. Statystyki wypadków komunikacyjnych nieubłaganie informują jednak o ofiarach śmiertelnych, które giną na drogach każdego dnia. Brawura, złe warunki, a często środki odurzające są główną przyczyną wypadków, które zmieniają czyjeś życie w wielką pustkę po stracie kogoś ważnego. Czy w obliczu niepowetowanej straty można liczyć na odszkodowanie?

Czy do odszkodowania wymagana jest polisa ubezpieczeniowa ofiary wypadku?

Z przekonaniem, wielu z nas stwierdziło by, iż odszkodowanie za śmierć wypłacane jest rodzinie zmarłej osoby w przypadku, gdy ofiara opłacała polisę ubezpieczeniową. Czy rzeczywiście tylko w takim przypadku przysługuje odszkodowanie? Otóż niekoniecznie. Jeżeli w wypadku komunikacyjnym ofiara jest osobą poszkodowaną, a tym samym nie jest sprawcą zdarzenia drogowego, rodzina może wystąpić o odszkodowanie. Ofiara nie musi być objęta polisą ubezpieczeniową na życie, gdyż środki wypłacone zostaną z polisy OC sprawcy wypadku. Czy odszkodowanie zostanie przyznane w przypadku, gdy sprawca zdarzenia ucieknie z miejsca wypadku lub okaże się, że spowodowane przestępstwo było pod wpływem środków odurzających? Odszkodowanie również się należy. Jeżeli sprawca nie zostanie ujęty, albo nie posiadał w momencie wypadku ważnej polisy OC, świadczenie wypłacone zostanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Komu przysługuje odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby w wypadku komunikacyjnym?

Odszkodowanie należne jest członkom najbliższej rodziny osoby zmarłej. W świetle prawa, są to potomkowie zmarłej osoby, rodzice, rodzeństwo, małżonek lub partner życiowy (w przypadku konkubinatu), mogą to być również dziadkowie lub wnuczęta. Jak udowodnić relację, jaka łączyła Cię z ofiarą wypadku, jeżeli nie ma na to potwierdzenia w postaci dokumentu? Podczas postępowania będzie trzeba udowodnić swoje bliskie powiązanie z ofiarą wypadku. O odszkodowanie można ubiegać się do dwudziestu lat wstecz. Aby bezstresowo przejść przez procedurę, warto skorzystać z pomocy profesjonalistów zajmujących się dochodzeniem odszkodowań – https://www.agalma.pl/smierc-bliskiej-osoby-w-wypadku-odszkodowanie/ – w tym tekście dowiesz się więcej na ten temat.

Co wpływa na kwotę odszkodowania?

Śmierć osoby, z którą tworzy się gospodarstwo domowe, oprócz trwałej pustki w ujęciu psychologicznym, stwarza ogromne trudności natury materialnej. Jeżeli ofiara w znacznym stopniu przyczyniała się do utrzymania domu, realizując obowiązki finansowe i codzienne – domowe, a także wychowywała dzieci, kwota odszkodowania może wahać się w granicach sumy sześciocyfrowej. Odszkodowanie jest świadczeniem, o które można ubiegać się niezależnie od świadczenia z polisy ubezpieczeniowej osoby tragicznie zmarłej. Jeżeli ofiara posiadała polisę, również z tego tytułu należy się świadczenie.