Przejdź do treści

Błąd medyczny – jak otrzymać odszkodowanie?

Błąd medyczny - jak otrzymać odszkodowanie?

Uzyskanie odszkodowania za błędy medyczne jest możliwe po udowodnieniu winy lekarza lub pracownika personelu medycznego. W związku z tym, w czasie badania sprawy, sąd ustala wszelkie okoliczności, by stwierdzić, czy uszczerbek na zdrowiu pacjenta, rzeczywiście wynika z działania lub zaniechania lekarza. W artykule podpowiadamy, co należy zrobić, by otrzymać odszkodowanie w sprawie związanej z błędem medycznym.

Jak udowodnić błąd medyczny?

Odpowiedzialność lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, fizjoterapeutów i innych osób wykonujących zawody medyczne, sprowadza się do dochowania należytej staranności podczas wykonywania swoich obowiązków.

Z prawnego punktu widzenia, należyta staranność wymaga od personelu medycznego znajomości powszechnie przyjętej praktyki lekarskiej oraz dysponowania aktualną wiedzą i nauką medyczną. W trakcie zabiegu lekarz musi także wykazywać się uważnością, a jego wszelkie działania powinny być motywowane korzyścią dla pacjenta. Sąd podczas ustalania okoliczności zdarzenia, bada także związek przyczynowy między zdarzeniem (błędem medycznym), a jego następstwami.

Odszkodowanie za błąd medyczny – jak się o nie ubiegać?

W celu uzyskania odszkodowania Gdańsk, pokrzywdzony powinien zgromadzić wszelkie dokumenty, które wykażą winę lekarza lub innej osoby z personelu medycznego. Do dowodów w sprawie możemy zaliczyć dokumenty ze szpitala lub innego miejsca leczenia, wyniki badań oraz zalecenia lekarskie. Przydatne będą także rachunki lub faktury, na których widnieją wydatki związane z poniesioną szkodą, np. koszty dodatkowych badań, dojazdów do lekarzy, dokumentacja związana z rehabilitacją oraz dowody na utracone zarobki.

Kiedy zgromadzisz już wszystkie materiały, powinieneś ustalić przeciwko komu wnieść pozew. Wbrew pozorom, nie jest to zawsze jasna sytuacja. Warto w tym celu udać się do kancelarii prawnej, która zajmie się analizą całego zajścia i potwierdzi, czy doszło do błędu medycznego. Jeśli tak, adwokat udzieli nam porady, kogo należy pozwać – może to być szpital, jeden lekarz lub członek zespołu medycznego. Warto zauważyć, że lekarze i szpitale są obowiązkowo ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej.

Ostatnim krokiem przed wstąpieniem na ścieżkę sądową jest zgłoszenie wniosku do Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Ustala ona, czy w konkretnym przypadku faktycznie doszło do błędu medycznego. Orzeczenie Komisji jest niezbędne do wystąpienia na drogę sądową.

Rodzaje odszkodowania za błąd medyczny

W ramach postępowania o odszkodowanie za błąd medyczny można uzyskać różne rodzaje rekompensaty. W zależności od rodzaju szkody, pacjent może liczyć na następujące świadczenia:

  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, czyli straty niematerialne, których nie da się jednoznacznie wycenić, np. cierpienie,
  • odszkodowanie za poniesione koszty, które podlegają wycenie, zwykle są to wydatki w postaci nakładów finansowych na leczenie, dostosowanie warunków mieszkaniowych itp.,
  • rentę okresową,
  • rentę z tytułu utraty zdolności do pracy.